Wydarzenia     Adresy wspólnot    
30 kwietnia - 3 maja 2013 - Kapituła Prowincjalna - sesja wyborcza
W dniach 30 kwietnia - 3 maja 2013 roku, w domu macierzystym Sióstr Adoratorek Krwi Chrystusa w Bolesławcu, odbyła się V sesja XIII Kapituły Prowincjalnej. Celem tej sesji było wybranie nowej ekipy zarządzającej dla Prowincji Wrocław.


Rozpoczęła się ona Eucharystią i uroczystym "Veni Creator". Mszę św. w kaplicy sióstr sprawował i Słowo Boże wygłosił o. Piotr Budrewicz SSCC. Podczas prac kapituły o. Piotr posługiwał jako facylitator. Kapitule Prowincjalnej przewodniczyła Przełożona Prowincjalna s. Wiesława Przybyło. Uczestniczyły w niej także s. Mariamma Kunnackal, Przełożona Generalna i s. Sonia Matos, Radna Generalna. Po otwarciu Kapituły Przełożona Generalna skierowała słowo do sióstr Kapitularek.


1 maja był dniem skupienia, przeznaczonym na modlitwę, refleksję w oparciu o dokumenty Zgromadzenia, syntezę pracy sióstr podczas spotkań formacyjnych oraz konferencję " Konsekracja i poszukiwanie woli Bożej.


W dniu 2 maja, który jest dniem adoracji we wspólnocie bolesławieckiej, Kapitularki wybrały na urząd Przełożonej Prowincjalnej s. Bożenę Hulisz. Radnymi Prowincjalnymi zostały: s. Ewa Kleps i s. Maria Grygiel.Słowo s. Mariammy Kunnackal, Przełożonej Generalnej do sióstr Kapitularek Bolesławiec, 30.04.2013 roku


W imieniu całego Zarządu Generalnego i członkiń wspólnoty międzynarodowej, a szczególnie s. Melanii, przekazujemy Wam wszystkim serdeczne pozdrowienia i dar modlitwy!

S. Sonia i ja jesteśmy wdzięczne Panu za możliwość bycia w tym momencie na kapitule wyborczej, tak ważnej dla życia i żywotności tej Prowincji. Cenimy bardzo obecność każdej z Was.

Każda kapituła jest czasem łaski i błogosławieństwa oraz okazją do wzrostu dla odnowy w Duchu. Jest także czasem refleksji, dzielenia się, marzeń, wyzwań i nowych perspektyw, które otwierają nas ku przyszłości. Obecna kapituła, którą celebrujemy, ma jako szczególny cel wybór nowych członkiń, które będą służyć Prowincji jako grupa przewodnia: zarządzająca, która w wierności Bogu życia i charyzmatowi Zgromadzenia będzie towarzyszyć Prowincji przez najbliższe 4 lata, trwając w nieustannym słuchaniu wyzwań przychodzących od Kościoła i świata.

Nasza obecność wśród Was i nasze uczestnictwo w tej kapitule będzie towarzyszeniem i wspieraniem tego procesu rozeznania i wyboru sióstr, które będą prowadzić Prowincję w najbliższych latach, we współpracy ze wszystkimi siostrami. A więc każda z Was jest członkinią odpowiedzialną i współodpowiedzialną za to rozeznawanie. Owoc tego rozeznawania zależy od rozwagi i dojrzałości, z jaką każda przeżywa to rozeznawanie w uważnym wsłuchaniu się w natchnienia Ducha Świętego.

Facylitator i komisja pomogą nam żyć w klimacie skupienia, któremu towarzyszy obecność Boga oraz w klimacie otwarcia, w zasłuchaniu z szacunku dla świętości tego wydarzenia.

Niech nasze serca będą dyspozycyjne na głos Ducha Świętego, który mówi w sercu każdej z Was i pozwólmy uwalniać się Jemu z wszelkich osądów oraz przeszkód, które mogą utrudniać działanie Ducha Świętego. On jest naszym Przewodnikiem, naszym Światłem i naszą Mądrością w tym procesie rozeznawania dla wyboru osób zgodnie Jego planem.

Potrzebujemy oczyszczenia serca z każdego oporu wobec działania Boga. Prosimy Ojca o wewnętrzną wolność, która na rzeczywistość i osoby pozwoli nam patrzeć ze spokojem i w prawdzie.

Pozwólmy zaskoczyć się przez Boga, który zawsze proponuje nam nowość życia, do którego wyboru jesteśmy wezwane. W tym procesie chcemy odczuć towarzyszenie Marii De Mattias, która nieustannie wzbudza w nas silne pragnienie życia przeżywanego w pełni miłości, ukazując nam drogę prowadzącą do stania się coraz bardziej wiarygodnymi świadkami miłości Boga, której Krew Jezusa jest wymownym znakiem i zadatkiem Wiecznego Przymierza (KŻ 2).

Odczujmy, że jesteśmy wspierane przez całe Zgromadzenie, które w tych dniach towarzyszy nam modlitwą. Nie musimy bać się otwierać na nowość życia Bożego! Dzieło, jak mówiła Maria De Mattias, jest Boga, który nie przestaje nam błogosławić i wspierać nas.

Pragniemy też wyrazić naszą szczerą wdzięczność Siostrze Wiesławie i innym członkiniom obecnego Zarządu, który w tych latach służył Prowincji. Ich zaangażowanie przeżywane w posłudze wypełnianej z oddaniem, w rozeznawaniu i modlitwie, było widzialnym znakiem miłości Boga do każdej. Doceniamy wielką odwagę i wiarę, z jaką przyjęły wyzwanie do wzrostu w jedności i komunii.

Już teraz dziękujemy także tym, które ze wspaniałomyślnością i otwartością serca odpowiedzą na wezwanie do posługi władzy w znaku Paschy Chrystusa.

Przyjmujemy więc ten ważny czas w głębokim skupieniu, w zasłuchaniu w Jego Słowo, które zawsze oświeca naszą drogę, zwracamy szczególną uwagę na wszystkie otrzymane informacje dotyczące pragnień Prowincji, spraw pilnych, którym nowy zarząd będzie musiał dać pierwszeństwo, a więc na formację i misję, na potrzeby sióstr w różnym wieku i w różnych posługach, by wybierać życie i przeżywać je w pełni daru.

Wszystkim życzymy dobrego rozeznawania !