Wydarzenia     Adresy wspólnot    
26 - 28 października 2012 - Kryzys szansą odnalezienia nowego sensu życia sesja rekolekcyjna

Kim jestem? Co składa się na poczucie prawdziwej tożsamości? Jakie są kryzysy na poszczególnych etapach rozwoju człowieka, z którymi osoba musi się skonfrontować i możliwie pozytywnie rozwiązać? Dlaczego przychodzi kryzys? Jak dobrze przeżyć kryzys, który jest szansą rozwoju naszego człowieczeństwa? Zagadnienia te były przedmiotem sesji rekolekcyjnej, którą przeprowadziła s. Lucja Lis ASC w Centrum Duchowości w Bolesławcu.


Uczestnicy spotkania mogli usłyszeć m.in. takie słowa: Kryzys jest trudną łaską i walką duchową. Jeśli człowiek nie toczy walki podczas kryzysu, nie podejmuje wysiłku swego rozwoju, wówczas ulega lękowi i nie zdąża ku pełni, przeciwnie cofa się w swoim człowieczeństwie, deformuje je i głęboko siebie unieszczęśliwia, skupiając się na sobie czyni z siebie ofiarę i obwinia wszystkich wokół za swoje nieszczęście.


Pojawiają się wówczas objawy kryzysu. Ta trudna sytuacja jest niewątpliwie szansą do odwrócenia wzroku od siebie i zobaczenia innej perspektywy życia, w której ofiarowanie się Bogu i drugiemu człowiekowi czyni nas szczęśliwymi.


Z dobrze przeżytego kryzysu życiowego człowiek zawsze wychodzi mocniejszy, dojrzalszy, wyposażony w nowe umiejętności prowadzenia szczęśliwego i sensownego życia. Wszystko to, co pojawia się w życiu człowieka, ma określony i przewidziany cel przemianę człowieka. Źródłem przemiany, jest łaska. Bóg przemienia człowieka i prowadzi go ku jego pełni.