Wydarzenia     Adresy wspólnot    
2 – 10 lutego 2013 - Lectio divina ze św. Łukaszem
W dniach 2 - 10 lutego 2013 roku siostry Adoratorki Krwi Chrystusa przeżywały doroczne rekolekcje zakonne. Ośmiodniowe rekolekcje po raz trzeci były prowadzone w dynamice Lectio divina. Tym razem siostrom towarzyszył św. Łukasz. Ewangelista ten pragnie, aby uczeń, który uwierzył i powierzył się Jezusowi, potrafił także odczytywać rzeczywistość "oczami" Jezusa i razem z Nim tę rzeczywistość ewangelizować.
Na zakończenie siostry dzieliły się w grupach doświadczeniem spotkania z żywym Jezusem w Jego Słowie.
Rekolekcje prowadził ks. dr Adam Łuźniak, Rektor Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego we Wrocławiu.