Wydarzenia     Adresy wspólnot    
28 sierpnia 2011 - wieczysta profesja s. Marty Majka

28 sierpnia 2011 roku w parafii pw. Matki Bożej Różańcowej w Bolesławcu odbyła się uroczystość złożenia wieczystych ślubów zakonnych przez s. Martę Majka ASC. Mszy świętej przewodniczył ks. bp Marek Mendyk, a do koncelebry włączyli się m.in. księża pochodzący z Węglińca - rodzinnej miejscowości s. Marty oraz kapłani wspierający siostrę modlitwą i dobrą radą na drodze powołania zakonnego. Świadkami zaślubin były Siostry Adoratorki Krwi Chrystusa z Bolesławca, domu prowincjalnego we Wrocławiu, parafii pw. św. Franciszka z Asyżu we Wrocławiu, Częstochowy, Warszawy, Świdra, Pogorzeli, Baumgärtle. Obecna była rodzina s. Marty, a także przedstawiciele z parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Częstochowie, znajomi i przyjaciele oraz miejscowi parafianie.W homilii ks. Jan Kleszcz nawiązał do słów Ewangelii, że jeśli kto chce iść za Jezusem, musi zaprzeć sie samego siebie, musi brać krzyż swój i naśladować Mistrza. Zwracając się do siostry mającej złożyć wieczystą profesję zakonną zapewniał ją, że najważniejsze w życiu zakonnym jest pełnienie woli Bożej, która wyraża się poprzez wierność ślubom: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Poznanie i pełnienie woli Oblubieńca jest możliwe, jeśli w każdej chwili pozwoli się ona prowadzić i kształtować Słowu Bożemu. Kaznodzieja zwrócił także uwagę na istotny element życia i posłannictwa apostolskiego Adoratorek Krwi Chrystusa, jakim jest adoracja i posługa "drogiemu bliźniemu". Zachęcał, by s. Marta była dla bliźnich świadkiem radości, wierności i miłości, by swoją obecnością ukazywała Jezusa, gdyż żyjemy w czasach, w których wielu ludzi nie rozumie jak można swoje życie poświęcić Bogu i zdecydować się na życie konsekrowane.Cała uroczystość przebiegła w podniosłej atmosferze, a jednocześnie w nastroju modlitewnej zadumy i refleksji. Uroczystej celebrze towarzyszył śpiew parafialnej scholii. Pod koniec Mszy świętej s. Marta podziękowała wszystkim obecnym za modlitwę, dobre rady i życzenia, za pomoc w dojściu do tego wspaniałego momentu swego życia. Poprosiła o dalszą modlitwę w jej intencji i zapewniła o swoich modlitwach. Druga cześć uroczystości odbyła się w domu Sióstr Adoratorek Krwi Chrystusa w Bolesławcu.