Wydarzenia     Adresy wspólnot    
12 maja 2013 - „Obiecujemy służyć wam w naszej wspólnocie zakonnej, której centrum jest Jezus ukrzyżowany i Jego Ewangelia”


12 maja 2013 roku, w uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego swoją gotowość posługi Adoratorkom Krwi Chrystusa Prowincji Wrocław wyraziły siostry nowo wybranego Zarządu Prowincjalnego. S. Bożena Hulisz – Przełożona Prowincjalna, s. Ewa Kleps – Radna Prowincjalna, s. Maria Grygiel – Radna i Ekonomka Prowincjalna, s. Bożena Matomisz – Sekretarka Prowincjalna. Podjęły one posługę zarządzania Prowincją Wrocław na okres czterech lat. Przekaz posługi miał miejsce podczas uroczystej Eucharystii, którą sprawował O. Piotr Budrewicz SSCC. W homilii zachęcał siostry do częstego kierowania wzroku ku niebu pomimo trosk codziennych, do trwania w adoracji i radosnej służbie. Przed rozpoczęciem Mszy świętej został odczytany list s. Mariammy Kunnackal – Przełożonej Generalnej zatwierdzający wybór nowej ekipy zarządzającej.


Na zakończenie Eucharystii s. Maria Grygiel podziękowała s. Wiesławie Przybyło, poprzedniej Przełożonej Prowincjalnej za jej ofiarną, pełną poświęcenia posługę dla Prowincji, za dobro, które stało się naszym udziałem. Skierowała również słowa pełne nadziei do obejmującej urząd Przełożonej Prowincjalnej s. Bożeny Hulisz.


W uroczystości wzięły udział siostry ze wspólnot: Bolesławiec, Częstochowa, Grójec, Wrocław dom prowincjalny i Wrocław parafia pw. św. Franciszka z Asyżu, które zadeklarowały „pragnienie współpracy w jedności, w posłuszeństwie i poczuciu odpowiedzialności”. Siostry z dalszych wspólnot, które nie mogły uczestniczyć w uroczystości przesłały życzenia i zapewnienie o modlitwie.