Wydarzenia     Adresy wspólnot    
22 lipca 2018 r. - Śluby wieczyste s. Nadziei Raczyckiej

W dniu 22 lipca 2018 roku, s. Nadzieja Raczyckaja złożyła wieczyste śluby zakonne w Parafii Trójcy Świętej w Dokszycach (Białoruś). Do tego wydarzenia przygotowywała się przez 9 lat poprzez codzienne życie i formację, którą odbywała w Częstochowie i Trzebini. W czasie formacji była zaangażowana w różne dzieła apostolstwo we wspólnotach w Polsce i w Dokszycach na Białorusi.


Uroczystej Eucharystii przewodniczył i wygłosił Słowo Boże Ksiądz Biskup Aleg Butkiewicz – ordynariusz Diecezji Witebskiej. W uroczystości udział wzięły także siostry z Polski: s. Ewa Kleps – przełożona prowincjalna, s. Elżbieta Kurnatowska – radna prowincjalna i mistrzyni junioratu, s. Bożena Matomisz – sekretarka prowincjalna i s. Maria Grygiel – ekonomka prowincjalna oraz s. Krystyna Kusak, od której raz s. Nadzieja pierwszy raz usłyszała o Siostrach Adoratorkach Krwi Chrystusa. To Wydarzenie zgromadziło także Braci Kapucynów z Dokszyc i innych wspólnot Białorusi: był obecny o. Aleg Szenda – kustosz ojców Kapucynów oraz była delegacja z Szarkowskiej parafii (skąd pochodzi s. Nadzieja), Rodzice, Brat i Krewni, a także dużo znajomych. Piękny śpiew chórów dzieci i dorosłych upiększył liturgię.


Po Mszy św. dzieci, młodzież, dorośli, siostry, parafianie z Szarkowszczyzny i znajomi złożyli życzenia. Na końcu siostra Nadzieja podziękowała wszystkim za duchowne wsparcie, modlitwę i każde otrzymane dobro.
Dalsze świętowanie odbywało się na placu przed kościołem, gdzie dziecięcy chór przedstawił muzyczno-artystyczny program. Po czym wszystkich czekał smaczny obiad i coś na wesoło.