Wydarzenia     Adresy wspólnot    
10 - 12 i 17 - 19 października 2014 - Pojednanie i przebaczenie we wspólnocie


W dniach 10 - 12 i 17 - 19 października 2014 odbyły się spotkania formacyjne dla sióstr Adoratorek Krwi Chrystusa Prowincji Wrocław. Temat formacyjny "Przebaczenie i pojednanie we wspólnocie" został wybrany dla pogłębienia rozpoczętej pracy podczas wizytacji generalnej, która miała miejsce w październiku 2013 roku i przebiegała pod hasłem Prorockie dzisiaj z sercem pojednanym. Do życia pojednaniem zachęcają nas Akta XX Kapituły Generalnej i Konstytucja ASC. Spotkania odbyły się w Bolesławcu. Prowadził je ks. Krzysztof Kozik, klaretyn. W swoich konferencjach przypomniał naukę Ojców Pustyni, którzy nauczali, że człowiek poświęcony Panu Bogu powinien starać się żyć w zgodzie z Bogiem, który jest Dawcą życia, z drugim człowiekiem, który jest sprawdzianem naszej miłości Boga i z samym sobą, aby być człowiekiem dojrzałym. Refleksjom osobistym towarzyszyły pytania: Jak budować więzi z Bogiem, drugim człowiekiem i samym sobą? Jak żyć w zgodzie z własnym sumieniem? Jak pokonywać wewnętrzne konflikty? Jak zgodzić się z własną historią życia?
Medytacja Słowa Bożego, Eucharystia, trwanie w adoracji przed Jezusem w Najświętszym Sakramencie i różaniec pomagały w spotkaniu z Jezusem i współsiostrami.