Wydarzenia     Adresy wspólnot    
1 – 15 lutego 2013 - Posługa władzy drogą wyboru życia
Posługa władzy drogą wyboru życia to temat dni formacyjnych sióstr Adoratorek Krwi Chrystusa, które odbywały się w dwóch grupach w Bolesławcu w dniach 11 - 15 lutego 2013 roku. Spotkania te są pierwszym etapem osobistego rozeznania dla dokonania w wierze i wolności wyboru osób, którym zostanie powierzona posługa władzy w prowincji.


Spotkaniu przewodniczył ks. Zbigniew Pałys, saletyn. W konferencjach przybliżył między innymi oczekiwania Kościoła w Polsce wobec życia konsekrowanego. Na podstawie Instrukcji Posługa władzy i posłuszeństwo, adhortacji Vita Consecrata, dokumentów Soboru Watykańskiego II ukazał czym jest sprawowanie władzy w życiu konsekrowanym i jakie są priorytety w służbie władzy. Nakreślił sylwetkę osób, którym ta posługa może być powierzona oraz poczynił refleksje nad ważnością posłuszeństwa w posłudze władzy.


Podczas pracy w grupach siostry dzieliły się Słowem Bożym oraz na podstawie Konstytucji Zgromadzenia i własnych refleksji określiły wyzwania, na które powinna odpowiedzieć przełożona prowincjalna i jej rada, by ich posługa była drogą wyboru życia, jak również określiły przymioty osób dla podjęcia posługi władzy.
Eucharystia i adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie pomagały głębiej przeżyć ten ofiarowany czas.
W dniach 8 - 10 marca 2013 odbędzie się spotkanie formacyjne na powyższy temat w Częstochowie dla pozostałych sióstr prowincji.