Wydarzenia     Adresy wspólnot    
10 czerwca 2017 - Przekazanie urzędu

„Na Twoje Słowo” to temat wiodący zbliżającej się Kapituły Generalnej, słowa te towarzyszyły również szczególnemu wydarzeniu, jakim było przekazanie urzędu. Odbyło się ono 10 czerwca 2017 roku w domu prowincjalnym w Wrocławiu, podczas uroczystej Mszy świętej sprawowanej przez o. Piotra Liszkę OMF i ks. Henryka Klepsa.

Nowo wybrana Przełożona Prowincjalna s. Ewa Kleps, wraz z radnymi s. Elżbietą Kurnatowską i s. Bernadettą Pajdzik oficjalnie przyjęły posługę przewodniczenia Prowincji Wrocław. Po Eucharystii był czas na słowa wdzięczności wobec s Bożeny Hulisz i całego ustępującego zarządu, oraz na życzenia, dla tych, które zaczynają. Wszystkim towarzyszyła ogromna ufność w moc Krwi Chrystusa oraz w Jego prowadzenie.