Wydarzenia     Adresy wspólnot    
15 - 17 czerwca 2008 r. - "Zasady kształtowania sumienia"


Taki był temat kolejnej sesji rekolekcyjnej, która odbyła się w dniach 15-17 czerwca 2008 roku w Centrum Duchowości św. Marii De Mattias w Bolesławcu.
Rekolekcje prowadził O. Norbert Oczkowski-dominikanin, przy współpracy z siostrami Adoratorkami Krwi Chrystusa.
Każdego dnia podczas 3 dni rekolekcyjnych uczestnicy mieli możliwość uczestniczenia we Mszy świętej, modlitwach brewiarzowych: jutrznia, nieszpory oraz w następujących modlitwach: Różaniec i Litania do Krwi Chrystusa, Koronka do Bożego Miłosierdzia i Apel Jasnogórski. Rekolektanci mogli pogłębić swoją więź z Jezusem Eucharystycznym poprzez adorację najświętszego Sakramentu. Był czas przeznaczony na wysłuchanie 6 konferencji, spowiedź, posiłki i odpoczynek.
Biorący udział w rekolekcjach mogli sobie przypomnieć, że wykształtowanie prawego i prawdziwego sumienia jest zadaniem na całe życie. Właściwie uformowane sumienie zapewnia zdolność i daje pokój serca. Sumienie takie jest czujne, wrażliwe i zrównoważone. Reaguje szybko, osądza pewnie, ukazuje prawdę, zdecydowanie pokazuje drogę działania. Podstawowym warunkiem kształtowania prawego sumienia jest osobista więź i przyjaźń z Bogiem, a także zaufanie Mu, gdyż dobre i czyste sumienie jest oświecone przez prawdziwą wiarę. Albowiem miłość wypływa równocześnie z czystego serca i wiary nieobłudnej (1 Tm1,5), (KKK 1794).
W formowaniu sumienia Słowo boże jest światłem na naszej drodze. Powinniśmy je przyjmować przez wiarę i modlitwę oraz stosować w praktyce. Powinnyśmy także badać nasze sumienie, wpatrując się w Krzyż Pana Jezusa. Jesteśmy wspierani sakramentami, darami Ducha Świętego, wspomagani świadectwem lub radami innych ludzi i prowadzeni pewnym nauczaniem kościoła (KKK 1785).
Bycie wychowywanym i samowychowanie to bardzo ważne elementy w kształtowaniu sumienia. Warto tym zagadnieniom poświęcić czas, trud…, aby mieć pewne doskonałe czyste sumienie.
S. Bernadetta Pajdzik ASC