Wydarzenia     Adresy wspólnot    
18 - 25 lipca 2015 oraz 30 lipca 2015 - 06 sierpnia 2015 - Rekolekcje zakonne


Siostry Adoratorki Krwi Chrystusa z Prowincji Wrocław pracujące w Ojczyźnie, na Białorusi, w Niemczech i we Włoszech zgromadziły się w Centrum im. św. Marii De Mattias w Bolesławcu, aby odnowić się duchowo poprzez uczestnictwo w rekolekcjach zakonnych. Rekolekcje odbyły się w dwóch grupach: w dniach od 18 do 25 lipca (pierwsza grupa sióstr) i od 30 lipca do 6 sierpnia 2015 roku (druga grupa).Osobą prowadzącą był o. Barry Fischer, Misjonarz Krwi Chrystusa, obecnie pracujący w Międzynarodowym Centrum Duchowości w Salzburgu w Austrii. Ojciec rekolekcjonista głosił konferencje w języku angielskim. Podczas pierwszej tury rekolekcji, ks. Bartosz Trojanowski odprawiał Mszę świętą, głosił homilię i pełnił posługę tłumacza. Natomiast podczas drugiej tury rekolekcji taką posługę pełnił o. Łukasz Przybyło CMF.
Na samym początku o. Barry przypomniał siostrom, że rekolekcje to czas dla Jezusa i tylko dla Niego. On puka, a ja otwieram drzwi mego serca, by napełnić siebie Bogiem. Mamy być osobami, które doświadczyły Boga, wtedy dopiero dobrze będziemy służyć innym.Tematyka rekolekcji dotyczyła duchowości Krwi Chrystusa. W Konstytucji ASC czytamy: „My, Adoratorki Krwi Chrystusa, oddałyśmy się adorującej i odkupieńczej miłości Jezusa Chrystusa, który przelał swoją Krew, by uwolnić nas od grzechu i pojednać w miłości”, (K.Ż. 2).
„Nasz charyzmat, Adoratorek Krwi Chrystusa, jest głęboko zakorzeniony w misterium śmierci i zmartwychwstania Jezusa”. (Konstytucja, K.Ż. 22). Krew Chrystusa zaprasza nas do udziału w Paschalnym Misterium, które jest centrum naszego chrześcijaństwa. To w nim została pokonana śmierć i w Bogu otrzymaliśmy nowe życie. Dlatego, wszyscy jesteśmy cenni w oczach Boga, zostaliśmy zbawieni przez Krew Chrystusa. I tak naprawdę całe nasze życie należy do Boga – od poczęcia aż do śmierci. Każdy jest dzieckiem Boga, ta prawda może zmienić życie niejednej osobie. Tylko najpierw trzeba pokochać i zaakceptować siebie takim jakim jestem, bo takim kocha mnie Pan Bóg.Ojciec rekolekcjonista przypomniał także, że misją ASC jest niesienie miłości innym poprzez słowa i gesty, tak aby doświadczyli miłości Boga. Mamy być osobami współczucia i miłosierdzia. Patrzeć na innych oczami Jezusa i kochać sercem Jezusa. Dzisiejszy świat jest zraniony i każdy człowiek jest zraniony, te rany pozostają w naszym życiu. Jednak najpierw musimy spojrzeć na własne zranienia, dotknąć tych ran, aby Jezus mógł je uzdrowić. To jest nasz udział w Misterium Paschalnym Jezusa.Kolejnym elementem misji ASC jest cierpienie – ono ma również wymiar zbawczy. Miłość nadaje znaczenie cierpieniu, które może być przemienione, kiedy stanie się ofiarą miłości. Tę prawdę przeżywamy podczas Eucharystii. Jezus dzieli swoją Miłość z nami, abyśmy dzielili się nią z innymi. On pragnie dzieł miłości i ofiarności, a nie tylko ofiar. Celem Eucharystii jest przemiana w Chrystusa, udział w Jego męce, śmierci i zmartwychwstaniu. „Bóg nie potrzebują złotych naczyń, ale złotych dusz” – św. Jan Chryzostom. Mamy stać się Eucharystią dla innych, mamy przynosić Chrystusa potrzebującym, mamy dzielić się swoją wiarą. Spotkanie z Chrystusem i Jego Słowem powinno być radosne, dlatego apostolstwo, też powinno być radosne.


Czas rekolekcji, był czasem odnowienia i umocnienia w wierze, nadziei i miłości, aby z radością i pasją przeżywać powołania jako ASC. Przed zakończeniem rekolekcji wszystkie siostry odnowiły swoje śluby zakonne. Natomiast w drugiej grupie dzień wcześniej, juniorystka s. Nadzieja Raczycka odnowiła śluby zakonne na jeden rok. Na zakończenie rekolekcji, w święto Przemienienia Pańskiego siostry rekolektantki: s. Miriam Jaskot, s. Teresa Kulik, s. Ancilla Najdek i s. Stella Żabińska obchodziły jubileusz 60 –lecia profesji zakonnej, a s. Gabriela Janikula i s. Ewa Piwońska 30-lecia.
Każda siostra uczestnicząca w rekolekcjach otrzymała książkę pt. „Odpowiedź na wołanie Krwi”, którą napisał O. Barry Fischer, CPPS.