Wydarzenia     Adresy wspólnot    
1 lipca 2010 roku - "Krwi Chrystusa - mocy Wyznawców..."Miesiąc lipiec, zgodnie z tradycją poświęcony jest kontemplacji niezgłębionej tajemnicy miłości i miłosierdzia, czyli Najświętszej Krwi Chrystusa. Papież bł. Jan XXIII otaczał Krew Pańską wielkim nabożeństwem. 30 czerwca 1959 roku wydał list apostolski Inde a primis, wzywający do krzewienia tego kultu, który już wcześniej szerzyła św. Maria De Mattias. W jednym z listów napisała: "Pielęgnujmy w naszym sercu miłość ku Jezusowi Ukrzyżowanemu i Zmartwychwstałemu oraz zabiegajmy o to, aby był On poznany i kochany przez wszystkich. Świadomość, że Chrystus odkupił wszystkich, napełnia mnie pragnieniem pomocy drogim bliźnim w obecnych czasach, posługując się możliwymi środkami". (L)


Zatem wszystkie jej działania miały jeden cel, aby ludzie poznali miłość Boga najpełniej objawioną w tajemnicy Jezusa ukrzyżowanego. Ten cel staje się udziałem wszystkich ASC.
Po raz kolejny Adoratorki Krwi Chrystusa ze wspólnoty domu w Bolesławcu, w dniu 1 lipca, przygotowały uroczystość odpustową, w której uczestniczyli liczni stowarzyszeni z różnych miejscowości oraz przyjaciele zgromadzenia i poszczególnych sióstr (ok. 200 osób). Odpust rozpoczął się adoracją Najświętszego Sakramentu, w czasie której wierni mieli możliwość doświadczyć Bożego Miłosierdzia w sakramencie pokuty i pojednania. Uroczystą Mszę św. sprawował ks. biskup Marek Mendyk z Legnicy. W wygłoszonej homilii podkreślił centralność charyzmatu naszego zgromadzenia w duchowości chrześcijańskiej. Krew Chrystusa, która jest dowodem miłości Boga do każdego człowieka, jest zaproszeniem i wezwaniem ze strony Boga do tego, by w swojej rzeczywistości życia stanąć w sposób duchowy pod krzyżem Jezusa i zbierać Krew Chrystusa, wypływającą obecnie z Ran Zbawiciela. Z konsekwencji miłości Boga wypływa więc przyjęcie, każdego bólu, każdego grzechu, słabości i małości jako szczególnej obecności Krwi Jezusa przelewanej przez Niego na Krzyżu. Ofiarowanie Krwi Chrystusa przez nas Bogu Ojcu dokonuje się przede wszystkim w ofierze Mszy świętej, a następnie w modlitwie i w życiu. Dla każdego z nas posiada ona szczególną moc, którą pragnie zapalić i podtrzymywać w nas pełnię chrześcijańskiego życia.


Mszę świętą wraz z ks. Biskupem Markiem, sprawowało 15 prezbiterów, którzy w większości są złączeni z nami poprzez fakt istnienia Stowarzyszenia Krwi Chrystusa w ich wspólnotach parafialnych. Oprawę liturgiczną przygotowały siostry ASC i Stowarzyszeni. Chór młodzieżowy "Camerton" z Bolesławca wykonał Hymn św. Marii De Mattias oraz pieśni ku czci Świętej Patronki. Bezpośrednio po Mszy świętej została odmówiona Litania ku czci Krwi Chrystusa, po której uczestnicy Mszy odpustowej ucałowali relikwie św. Marii De Mattias. Słoneczna pogoda sprzyjała, aby po Mszy świętej odpustowej, agapa odbyła się w plenerze. Piękny ogród sióstr stał się dobrym miejscem spotkania ASC ze świeckimi. Uroczystość uświetnił młodzieżowy Zespół Pieśni i Tańca z Bolesławca. W godzinie miłosierdzia wszyscy udali się ponownie do kaplicy, aby uwielbić Krew Odkupiciela we wspólnej modlitwie koronki do Krwi Chrystusa. Adoracja trwała do godziny 21.00, ostatnią godzinę adoracji prowadziła młodzież. W każdy czwartek w naszym domu w Bolesławcu ma miejsce całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu. W ten sposób dziękujemy Bogu za fakt patronatu św. Marii De Mattias.