Wydarzenia     Adresy wspólnot    
12-16 lipca 2010 roku - Rekolekcje osób świeckich w Centrum Duchowości

W Centrum Duchowości im. Marii De Mattias w Bolesławcu, w dniach od 12-16 lipca 2010 r. odbyły się rekolekcje osób świeckich. W tym roku ekipa Centrum zaproponowała dwa etapy rekolekcji prowadzone równolegle. Temat pierwszego etapu brzmiał: "Wyzwalająca moc Krwi Chrystusa", drugiego: "W drodze z Jezusem".
Rekolekcje od strony merytorycznej prowadziła s. Wiesława Przybyło ASC i o. Tobiasz OFM. W programie była codzienna Eucharystia, wprowadzenia do medytacji, medytacja, adoracja Najświętszego Sakramentu, konferencje, modlitwa osobista, była okazja do spowiedzi św. i rozmowy indywidualnej z kapłanem lub siostrą. Oczywiście rekolektantów obowiązywało milczenie.
Założeniem etapu pierwszego było doświadczenie miłości Boga, najpełniej ukazanej w Jezusie Chrystusie, Synu Bożym, który oddał za nas swoje życie i przelał swoją Krew. To doświadczenie miłości ma prowadzić każdego kto przyjmuje tę miłość, do nieustannego zanurzania się w zdroju zbawienia, którym jest Krew Chrystusa i czerpania z Niej mocy do codziennego, prawdziwie chrześcijańskiego życia.
Na drugim etapie rekolekcji, uczestnicy "uczyli się Jezusa" w Jego szkole. Poznawali Go, doświadczali Jego bliskości i konkretnej troski o nich. Ten etap był przygotowaniem uczniów Jezusa, przygotowaniem tych którzy będą z Nim trwali zawsze w każdej sytuacji życiowej.
W przyszłym roku rozpoczniemy prowadzenie III etapu rekolekcji zachęcającego do wejścia na kolejny stopień życia duchowego, do coraz ściślejszego jednoczenia się z Bogiem , który "tak bardzo umiłował świat, że dał swojego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy nie zginął, lecz miał życie wieczne".