Wydarzenia     Adresy wspólnot    
3 - 7 października 2013 - Międzynarodowe spotkanie Poszerzonej Rady Generalnej w Bolesławcu

W dniach 3 - 7 października 2013 roku odbyło się międzynarodowe spotkanie Poszerzonej Rady Generalnej w Bolesławcu. W spotkaniu wzięły udział siostry z Zarządu Generalnego i Przełożone Prowincjalne naszego Zgromadzenia:
* s. Mariamma Kunnackal - Przełożona Generalna
Radne Generalne:
* s. Barb Smith
* s. Sonia Matos
* s. Zita Resch
* s. Nadia Coppa
i
* s. Susan Welsby - Ekonomka Generalna
* s. Patrizia Pasquini - Sekretarka Generalna
oraz
* s. Bożena Hulisz z Prowincji Wrocław
* s. Silvana Crolla z Prowincji Włochy
* s. Barbara Hudock z Prowincji USA
* s. Elsie Auzier Vinhote z Prowincji Brazylia
* s. Ana Marija Antolović z Prowincji Zagrzeb
* s. Marykutty Kanattu z Prowincji Indie
* s. Euphrasia Julius Ngora z Prowincji Tanzania
* s. Elisabeth Müller - Radna Prowincjalna ze Schaanu, która zastępowała s. Judith Kuman Przełożona Prowincjalną.


Uczestniczki spotkania pochylały się nad tematem "W kierunku bycia uczniem Chrystusa wbrew kulturze". Siostry zastanawiały się i szukały odpowiedzi jak być uczniem Chrystusa z perspektywy duchowości Najdroższej Krwi, która jest życiem ofiarowanym, jednością, pojednaniem i przymierzem. Całe spotkanie było powierzone wstawiennictwu św. Marii De Mattias - naszej Założycielce i Patronce miasta Bolesławiec.


S. Mariamma Kunnackal oficjalnie otworzyła sesję zapraszając uczestniczki, by zmierzały do bycia prawdziwymi uczniami oraz opierając się na słowach Ojca Świętego Franciszka, zachęciła siostry do zakorzenienia się w Chrystusie, aby być zdolną słuchać ze współczuciem i miłosierdziem potrzeb najbardziej ubogich. Przykład świętego Franciszka z Asyżu, świadka Chrystusa w słowie i czynie, pokornego ucznia i naśladowcy Ukrzyżowanego był wzorem podczas prac Poszerzonej Rady Generalnej.


Spotkanie było czasem wspólnej modlitwy, refleksji i dzielenia się naszym charyzmatem oraz misją przewodniczenia w Zgromadzeniu ASC.
Punktem kulminacyjnym spotkania była Eucharystia sprawowana każdego dnia przez o. Barry Fischera CPPS. Posługiwał on również jako falicitator. O. Barry swoich konferencjach proponował siostrom, aby zastanawiały się nad tożsamością Adoratorki - Apostołki. Zachęcał siostry, by były kobietami gorliwymi, zasłuchanymi, uczącymi się mądrości u stóp Krzyża Chrystusa, aby mogły usłyszeć krzyk cierpiących oraz by były zdolne rozpoznać i usłyszeć Chrystusa w braciach i siostrach spotykanych na swojej drodze.