Wydarzenia     Adresy wspólnot    
Z Kapituły w Schaan


W dniach 1 - 2 kwietnia 2014 s. Ewa Kleps uczestniczyła w sesji Kapituły prowincjalnej w Schaanie. Na spotkanie zostały zaproszone siostry z Obszaru Kontynentalnego Europa oraz wicegenerał misjonarzy Krwi Chrystusa O. Barry Fischer. Region Włochy nie był reprezentowany ze względu na zakończenie wizytacji generalnej. Z Prowincji Zagrzeb uczestniczyła w Kapitule s. Ana Marija Antolović, przełożona prowincjalna. Kapituła rozpoczęła się krótką celebracją w holu domu sióstr, po której procesyjnie weszliśmy do kaplicy, aby przeżyć uroczystą Mszę świętą. Po Eucharystii O. Barry Fischer, w odniesieniu do tematu Przekroczyć próg, dał impuls pracom poprzez konferencję PRZYJĄĆ PRAWDĘ O NAS SAMYCH. JESTEŚMY CENNI! Po południu pracowałyśmy w grupach. Zostało też przedłożone sprawozdanie z zarządzania finansami Prowincji Schaan i sprawozdania z życia wspólnot. W drugim dniu O. Barry podzielił się refleksjami na temat POSŁUGA PRZEŁOŻEŃSTWA W ŚWIETLE WARTOŚCI KRWI. Także w tym dniu pracowałyśmy w gruchach. Spotkaniu towarzyszyła adoracja, wspólna modlitwa oraz celebracje. Wszystkie Siostry obecne na Kapitule serdecznie pozdrawiają Siostry ASC Prowincji Wrocław, w szczególny sposób pozdrowienie i modlitwę kieruje s. Alma Pia Spieler.