Wydarzenia     Adresy wspólnot    
Bolesławiec - od 8 do 10 stycznia 2010 r. - sesja

Jak można pojednać się z własną historią życia? - to temat sesji, która odbyła się w dniach 8 - 10 stycznia 2010 r. w Centrum Duchowości im. św. Marii De Mattias w Bolesławcu.
Uczestniczyło w niej 50 osób. Sesję prowadzili pani Elżbieta Łozińska i o. Piotr Ślęczka. Pani Elżbieta jest doradcą pedagogiczno-psychologicznym, terapeutą, od 10 lat pracuje w poradnictwie rodzinnym, jest żoną, matką trójki dzieci, pomaga wielu osobom w rozwiązywaniu problemów rodzinnych, małżeńskich, wychowawczych.
Podczas sesji dzieliła się swoją wiedzą i doświadczeniem pracy z ludźmi, którzy zmagają się z następstwami przemocy i zaniedbania. Wyjaśniała czym jest zaniedbanie i przemoc, jak się przejawia, jakie są jej konsekwencje. Starała się też przedstawić jak pojednać się z sobą samym i z innymi by móc w pełni żyć.

O. Piotr Ślęczka salwatorianin - filozof, etyk, kierownik duchowy i rekolekcjonista, w czasie sesji pełnił posługę sakramentalną oraz zapoznał uczestników z modlitwą Słowem Bożym - Lectio Divina. Przez kolejne dni wprowadzał słuchaczy w medytację przypowieści o ojcu miłosiernym - Łk 15,11-32.
Ważnym doświadczeniem dla uczestników była modlitwa o "uzdrowienie drzewa rodzinnego", która odbyła się przed Najświętszym Sakramentem. Jest ona prośbą , aby Bóg uzdrawiał i uwalniał z grzechów, z ran, które dziedziczymy po naszych przodkach, a także dziękczynieniem za tych, którzy tworzą nasze "drzewo rodzinne".
Sesja była okazją do spotkania z sobą samym, a przede wszystkim z Kimś kto każdego z nas kocha i pokazuje, często przez drugiego człowieka jak żyć, niejednokrotnie... wreszcie żyć. Była to możliwość spotkania Boga - Ojca Miłosiernego.