Wydarzenia     Adresy wspólnot    
19 - 21 marca 2010 roku - sesja: Odnaleźć wartość cierpienia

W dniach 19 - 21 marca w bolesławieckim Centrum Krwi Chrystusa im. św. Marii De Mattias, odbyła się sesja Odnaleźć wartość cierpienia.
Podczas tej sesji w atmosferze modlitwy i milczenia, jej uczestnicy pochylali się nad listem apostolskim Salvifici Dolores Jana Pawła II.
W każdym dniu wszystkie ćwiczenia duchowne podprowadzały uczestników do ponownego odkrycia zbawczej wartości cierpienia, aby mogli oni zawołać wraz ze świętym Pawłem: "W moim ciele dopełniam braki udręk Chrystusa dla dobra Jego Ciała, którym jest Kościół".
Słowa te od początku i do końca były myślą przewodnią tej sesji.


Sesja Odnaleźć wartość cierpienia, to:
  • czas uczenia się towarzyszenia człowiekowi cierpiącemu;
  • czas uczenia się przyjęcia cierpienia za przykładem Hioba;
  • czas uczenia się pochylania nad ludzkim cierpieniem za przykładem Miłosiernego Samarytanina.