Wydarzenia     Adresy wspólnot    
10 - 12 lutego 2012 roku - Duchowość Krwi Chrystusa - sesja dla animatorów grup Stowarzyszenia Krwi Chrystusa

W dniach 10 - 12 lutego 2012 roku w Centrum Duchowości w Bolesławcu odbyła się sesja formacyjna dla animatorów Stowarzyszenia Krwi Chrystusa. Uczestnicy w sposób usystematyzowany zapoznali się z różnymi aspektami duchowości Krwi Chrystusa. Ks. Wojciech Czernatowicz CPPS w konferencjach jasno przekazał jak rozumieć duchowość Krwi Chrystusa i jak żyć nią w dzisiejszym świecie. Został szeroko omówiony biblijny i eucharystyczny aspekt tej duchowości. Duży akcent położony był na aspekt pojednania, solidarności, sprawiedliwości i pokoju, wspólnoty, obrony życia, nadziei.


Zostaliśmy wykupieni nie czymś przemijającym srebrem lub złotem, ale drogocenną Krwią Chrystusa (por. 1 P1,18-19). Dzięki refleksji w uczestnikach budziła się świadomość ogromnego daru, jaki posiadają przynależąc do duchowej rodziny czcicieli Krwi Chrystusa. Ksiądz dzielił się także osobistym doświadczeniem życia tą duchowością.


Codzienna Eucharystia, trwanie przed Jezusem w Najświętszym Sakramencie, medytacja Słowa Bożego pomagały w głębszym przeżyciu i przyjęciu prawdy o mocy Krwi Chrystusa. Przyczyniły się również do zrozumienia posłania i misji członków Stowarzyszenia Krwi Chrystusa.


W spotkaniu brały czynny udział s. Ewa Kleps - moderatorka krajowa SKC, s. Agnieszka Łużniak - moderatorka SKC regionu Bolesławiec, s. Krystyna Kusak - moderatorka SKC regionu Kościelisko oraz s. Wirginia Czerepak.