Wydarzenia     Adresy wspólnot    
"Duchowość Paschalna Stowarzyszenia Krwi Chrystusa"- Sesja formacyjna dla animatorów grup Stowarzyszenia Krwi Chrystusa.

W dniach 01 - 03 kwietnia 2011 roku w Centrum Duchowości im. Marii De Mattias w Bolesławcu odbyło się spotkanie animatorów Stowarzyszenia Krwi Chrystusa (SKC). Wzięło w nim udział 35 osób. Po raz pierwszy uczestniczyły animatorki z Parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Świeradowie - Zdroju. Sesja była poświęcona DUCHOWOŚCI PASCHALNEJ STOWARZYSZENIA KRWI CHRYSTUSA. Konferencje prowadził ks. dr Adam Łuźniak - rektor Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu, w których omówił osobisty i wspólnotowy wymiar duchowości Krwi Chrystusa oraz jej wymiar eucharystyczny. Na przykładzie modlitwy Jezusa w Getsemani ukazał fakt, że duchowość Krwi to duchowość modlitwy. Stały dialog Jezusa z Ojcem w Ogrodzie Oliwnym zaprasza do wejścia na drogę modlitwy zaufania. Duchowość Krwi to także duchowość otwartego Serca Jezusa. Jezus nawet przez swoją śmierć pozostał otwarty na każdego człowieka. Jego otwarte Serce pokazuje, że Bóg chce jednoczyć, nie dzielić. W nim rodzi się wspólnota Ludu Bożego - Kościół i umacnia się przez sakramenty święte. Każdy uczestnik zrozumiał, że jednym z zadań członka Stowarzyszenia Krwi Chrystusa jest bycie zaczynem jedności w rodzinie, w miejscu pracy, w parafii, w świecie.
Nie zabrakło codziennej Eucharystii i wprowadzenia w medytację Słowa Bożego. Modlitwa osobista przed Najświętszym Sakramentem pozwalała się wyciszyć i nabrać sił do dalszych zajęć.
Ważnym punktem było spotkanie ogólne, na którym s. Ewa Kleps (moderatorka krajowa SKC) przypomniała i omówiła obowiązki animatorów parafialnych i animatorów grup modlitewnych. Natomiast s. Agnieszka Łuźniak (moderatorka regionalna) zaproponowała współredagowanie biuletynu informacyjnego SKC w naszym regionie (pisanie świadectw i tekstów z życia SKC), w którym zamieszczane byłyby również teksty tłumaczone z wydania włoskiego. Na koniec uczestnicy spotkania wymienili się doświadczeniami w zakresie tworzenia i działania SKC. Każdy otrzymał program pielgrzymki SKC do Wambierzyc, która odbędzie sie dnia 14 maja 2011 r. W ostatnim dniu z ciekawością i dużym zainteresowaniem wysłuchano relacji siostry Magdaleny Karaban o życiu s. Matki Lidwiny Sikora. Siostra Magdalena opowiedziała także o przybyciu sióstr Adoratorek Krwi Chrystusa do Bolesławca oraz o pierwszych latach ich pobytu.