Wydarzenia     Adresy wspólnot    
6-8 i 10-12 listopada 2017 - … na Twoje Słowo … przyjmujemy wezwania Akt Kapituły Generalnej 2017

Tak brzmiał temat jesiennych spotkań formacyjnych dla Sióstr Adoratorek Krwi Chrystusa. Spotkania odbyły się w domu zakonnym sióstr w Bolesławcu w dwóch terminach: 6 – 8 i 10 – 12 listopada 2017 roku.Spotkania prowadziły siostry delegatki z Prowincji Polskiej biorące udział w XXI Kapitule Generalnej, która odbyła się w Limie w Peru w dniach 5- 28 lipca 2017 roku. Pierwszą serię spotkań poprowadziły: s. Ewa Kleps – przełożona prowincjalna, s. Elżbieta Kurnatowska – radna prowincjalna oraz s. Teresa Jaszczyszyn. Natomiast drugą serię: s. Ewa Kleps i s. Elżbieta Kurnatowska. Siostry delegatki podzieliły się z nami bogatym doświadczeniem długiego czasu Kapituły Generalnej. Kiedy przedstawiały każdy dzień przebiegu kapituły zauważyłyśmy ile tam było przygotowywania, wzajemnego słuchania, rozeznawania, dialogu, troski i wysiłku, aby dokument, który otrzymujemy był głosem całego Zgromadzenia. Siostra Prowincjalna odczytując list promulgacyjny i prezentując Akta Kapituły Generalnej zwróciła uwagę na działania stanowiące klucz do realizacji dokumentu, a są to: życie w nieustannej formacji, bycie uważnymi na „proroczą moc JAK”, tkanie ewangelicznych relacji.Po uroczystym wręczeniu Akt, poprzedzonym kanonem: „Twoje Słowo jest lampą dla moich stóp i światłem na mojej ścieżce” oraz fragmentem Ewangelii św. Łukasza 5,1 – 11 miałyśmy czas na lekturę najnowszego dokumentu naszego zgromadzenia. Następnego dnia korzystając z treści Akt udzielałyśmy odpowiedzi na następujące pytania:

    1. Do czego wzywają mnie AKTA XXI KG, abym mogła podjąć proces przemiany?
    2. W jaki sposób jako wspólnota ASC możemy odpowiedzieć na te wezwania?
    3. Jak przyjmuję AKTA XXI KG?

Udzielone odpowiedzi zostaną wykorzystane podczas prac na styczniowej sesji Kapituły Prowincjalnej.Podczas spotkań uczestniczyłyśmy we Mszy Świętej sprawowanej przez o. Adama Langkamera – pijara. Każda z uczestniczek miała czas na indywidualną modlitwę, wspólne adoracje Najświętszego Sakramentu i modlitwy brewiarzowe.Podczas Mszy Świętej na zakończenie spotkań formacyjnych modliłyśmy się za siostry, które w tym roku obchodzą 60-lecie ślubów zakonnych. A są to: s. Małgorzata Braszko, s. Magdalena Karaban, s. Łucja Partyka i s. Marianna Konefał. Modlitwą obejmowałyśmy również zmarłe siostry z tej grupy: s. Różę Abramek i s. Ester Chlastawę, prosząc dla nich o Boże Miłosierdzie i pełnię życia z Bogiem w radości nieba.Myślę, że wszystkie wracałyśmy do swoich wspólnot z refleksją dotyczącą specyfiki życia we wspólnocie zakonnej opartej na duchowości Krwi Chrystusa i wierności charyzmatowi św. Marii De Mattias.

Wstawiennictwo naszej matki założycielki i Boże błogosławieństwo niech otwiera nasze serca, rozświetla drogi i daje odwagę do właściwego pełnienia misji jako Adoratorki Krwi Chrystusa.

Złączona w adoracji Krwi Chrystusa
s. Bernadetta Pajdzik, ASC