Wydarzenia     Adresy wspólnot    
31 sierpnia 2013 - W Twojej obecności, Przełożona Prowincjalna ...


31 sierpnia 2013 roku w parafii pw. Świętej Trójcy w Dokszycach podczas Mszy świętej o godzinie 11.00 s. Nadzeya Rachytskaya złożyła pierwsze śluby zakonne w Zgromadzeniu Sióstr Adoratorek Krwi Chrystusa. Uroczystej Mszy świętej przewodniczył O. Andrzej Żylewicz kapucyn, wiceprowincjał na Białorusi. Razem z nim koncelebrowali: O. Jerzy Kotowicz kapucyn - proboszcz dokszyckiej parafii i O. Krzysztof Siłkowski, sercanin, proboszcz parafii pw. Podwyższenia Krzyża. w Szarkowszczyźnie.


Homilię wygłosił O. Marek Pasiut, kapucyn, nawiązując do Ewangelii z dnia, czyli do przypowieści o talentach. Ukazał ważność pomnażania darów Bożych i jednocześnie zależność człowieka od Stwórcy. Kaznodzieja zwrócił także uwagę na "rozdarte serce" człowieka uświadamiając, że

Bóg daje człowiekowi nowe serce, które będzie zdolne kochać. Zachęcał, aby s. Nadzeya i wszyscy zebrani na uroczystości mieli poczucie bycia w centrum miłości Bożej i szeroko patrzyli na Kościół. Prawdziwy Kościół zaś znajduje się poza murami świątyni. To bliźni, którego Bóg każdego dnia stawia na naszej drodze jest żywym Kościołem. Czeka on na naszą niedoskonałą miłość; oby była to miłość uprzedzająca.


W uroczystości uczestniczyły siostry Adoratorki Krwi Chrystusa z Dokszyc, z Wrocławia i Syberii, rodzina s. Nadziey i ks. proboszcz z rodzinnej parafii z Szarkowszczyzny.


W wigilię uroczystości I Profesji zakonnej podczas uroczystych Nieszporów został poświęcony habit s. Nadziey Rachytskay. Nieszporom przewodniczył O. Jerzy Kotowicz - proboszcz parafii pw. św. Trójcy w Dokszycach.Uroczystej celebrze towarzyszył śpiew parafialnego chóru. Pod koniec Mszy świętej s. Nadzeya podziękowała wszystkim obecnym za modlitwę, dobre rady i życzenia, za czas formacji postulatu i nowicjatu. Poprosiła o dalszą modlitwę w jej intencji . Druga cześć uroczystości odbyła się w domu Sióstr Adoratorek Krwi Chrystusa w Dokszycach.