Wydarzenia     Adresy wspólnot    
"PROROCKIE DZISIAJ, Z SERCEM POJEDNANYM" - WIZYTACJA KANONICZNA PROWINCJI WROCŁAW

Wizytacja kanoniczna Prowincji rozpoczęła się w Wrocławiu spotkaniem s. Susan Welsby - ekonomki generalnej z s. Marią Grygiel - ekonomką prowincjalną. W dniach 26 - 27 września 2013 roku s. Susan zapoznała się z sytuacją finansową Prowincji oraz prognozami na przyszłość. 10 października w Bolesławcu spotkały się siostry z Zarządu Generalnego: s. Mariamma Kunnackal - przełożona generalna i radne generalne: s. Zita Resch, s. Barb Smith, s. Sonia Matos, s. Nadia Coppa z siostrami z Zarządu Prowincjalnego: s. Bożeną Hulisz - przełożoną prowincjalną i radnymi prowincjalnymi: s. Ewą Kleps, s. Marią Grygiel oraz z s. Bożeną Matomisz - sekretarką prowincjalną. Siostry z Zarządu Generalnego zapoznały się z sytuacją Prowincji i ustaliły przebieg spotkań. "PROROCKIE DZISIAJ, Z SERCEM POJEDNANYM", temat zakorzeniony w duchowości Krwi Chrystusa, ukierunkował pracę spotkań podczas wizytacji.


W dniach 12 -13 października w domu sióstr ASC w Częstochowie odbyło się spotkanie formacyjne dla przełożonych ASC w ramach wizytacji kanonicznej. Podczas spotkań Siostry dzieliły się doświadczeniem przebaczenia i pojednania przeżywanym na co dzień. Otwartość na Słowo Boże, osobista wiara, przeżywana Eucharystia, sakrament pojednania i pokuty, wspólnotowe dzielenie się, świadomość konieczności przebaczania i przyjmowania przebaczenia oraz podążanie za Chrystusem drogą ewangelicznego radykalizmu to tylko niektóre środki pomocne w przeżywaniu tego wezwania. Pojednanie jest darem i zadaniem, o który każda siostra powinna prosić Boga, ale także obdarowywać nim innych. Rozpoznawanie obecności Boga i umiejętne odczytywanie Jego działania w zwyczajnych okolicznościach życia pobudza nasze serca do przyjmowania postawy wdzięczności i pokory wobec Boga i ludzi. Logo, które towarzyszyło spotkaniom pomagało doświadczyć, jak bardzo temat pojednania przenika duchowość każdej osoby, odkupionej Krwią Chrystusa. Spotkanie poprowadziły radne generalne s. Sonia Matos, asc i s. Nadia Coppa, asc.


13 października po spotkaniu z przełożonymi ASC, siostry odpowiedzialne za duszpasterstwo młodzieżowe: s. Anna Mikołajewicz, s. Aldona Kala, s. Elżbieta Mróz oraz odpowiedzialna za formację początkową s. Wiesława Przybyło zostały zaproszone przez s. Sonię i s. Nadię do podzielenia się radościami i trudnościami swojej posługi.


W tym samym czasie, w Bolesławcu, spotkanie wizytacyjne przeżywały siostry ASC w wieku średnim. Spotkanie prowadziły s. Mariamma Kunnackal, s. Zita Resch i Barb Smith. Oprócz spotkań ogólnych siostry spotykały się w małych grupach, by podczas dzielenia wskazać to, co pomagało im przyjmować wezwanie do bycia obecnością pojednania.


19 - 20 października w Częstochowie swoim doświadczeniem wiary i bycia uczennicami Jezusa jako osoby pojednane dzieliła się grupa sióstr młodszych. Na spotkaniu wieczornym siostry miały możliwość zapoznania się z życiem i posługą sióstr ASC w innych rzeczywistościach kulturowych. Dzięki ich zainteresowaniu i licznym pytaniom dowiedziały się, w jaki sposób siostry prowadzące spotkanie odkryły powołanie do bycia Adoratorkami Krwi Chrystusa. Usłyszały też świadectwo o pracy misyjnej w Tanzanii i Liberii oraz wśród Indian Navaho. Spotkanie prowadziły: s. Mariamma Kunnackal, s. Zita Resch, s. Barb Smith.


23 października w Bolesławcu spotkanie przeżywały siostry starsze. „Dam wam serce nowe i nowego ducha tchnę w wasze wnętrze” (Ez 11) stało się zaproszeniem, by nigdy nie tracić nadziei i być wciąż uważnym wobec natchnień Ducha Świętego w każdym miejscu i w każdym czasie. Spotkanie prowadziły wszystkie obecne siostry z Zarządu Generalnego.


Ważnym wydarzeniem podczas spotkań wizytacyjnych było spotkanie z niektórymi animatorkami Stowarzyszenia Krwi Chrystusa, które odbyło się 19 października 2013 w domu prowincjalnym we Wrocławiu. Spotkanie przebiegło w atmosferze serdecznej życzliwości, uważnego słuchania i dzielenia się doświadczeniem życia pojednaniem na co dzień w rodzinie, środowisku pracy, we wspólnocie parafialnej oraz we wspólnocie Stowarzyszenia. Podjęcie tematu „PROROCKIE DZISIAJ, Z SERCEM POJEDNANYM” pogłębiło w uczestniczkach zrozumienie bogactwa charyzmatu, jaki otrzymują poprzez dar bycia stowarzyszonymi. Wspólne trwanie u Boku Jezusa niesie nadzieję, że zostanie osiągnięty „nowy porządek rzeczy, który Chrystus przyniósł nam w przelaniu swojej Przenajdroższej Krwi”.


Siostry z Zarządu Generalnego odwiedziły niektóre wspólnoty. 14 października s. Mariamma, s. Zita i s. Barb spotkały się z siostrami w Żaganiu. Zapoznały się z ich posługami i spotkały się z dziećmi w świetlicy im. św. Marii De Mattias.
Następnego dnia odwiedziły wspólnotę sióstr w Pogorzeli. Siostry zostały przyjęte jak zawsze bardzo gościnnie i serdecznie. Cieszyły się możliwością poznania pracy sióstr na małej placówce.

W tym samym czasie s. Sonia i s. Nadia cieszyły się spotkaniem z siostrami ze wspólnoty w Świdrze oraz dziećmi, które przychodzą do świetlicy.


Po odwiedzinach w Świdrze s. Sonia i s. Nadia gościły we wspólnocie w Grójcu. Odwiedziły także mieszkanki Parafialnego Domu Pomocy Społecznej, którym posługują nasze siostry.


21 października po uroczystej Mszy świętej ku czci św. Kaspra del Bufalo w Częstochowie, s. Mariamma, s. Zita, s. Barb, s. Sonia, s. Nadia odwiedziły wspólnotę sióstr w Kościelisku. Złota polska jesień w górach, ciepła, siostrzana, rodzinna atmosfera pozostanie przez długi czas żywa w sercach.


W piątek, 11 października s. Sonia i s. Nadia spotkały się z dziećmi ze szkoły podstawowej w Częstochowie, które należą do Koła Misyjnego. 18 października dzieci miały możliwość zobaczenia prawdziwego sari, gdyż na spotkanie z dziećmi udały się s. Mariamma, s. Barb, s. Zita. Dzieci stawiały gościom dużo pytań.


26 października w Bolesławcu oba zarządy spotkały się na wspólnej modlitwie i podsumowaniu czasu wizytacji kanonicznej. Klimat życzliwości, otwartości, wzajemnego słuchania pomógł doświadczyć pragnienia dążenia w tym samym kierunku, siostrzanej więzi oraz odnowionego spojrzenia na charyzmat i duchowość Adoratorek Krwi Chrystusa.