Wydarzenia     Adresy wspólnot    
21 maja - 15 czerwca 2019 r. - "Serca... w komunii: Ewangelia w świecie"


Tak brzmiał temat kanonicznej wizytacji generalnej, która odbywała się w Polskiej Prowincji Sióstr Adoratorek Krwi Chrystusa w dniach od 21 maja do 15 czerwca 2019 r. Ten temat towarzyszył siostrom z całej prowincji podczas spotkań z siostrami z zarządu generalnego. Spotkania były trzydniowe, jedno odbyło się w Bolesławcu, a dwa w Częstochowie. Temat wizytacji wskazuje na wizję naszego zgromadzenia na przyszłość. W Deklaracji z Kapituły Generalnej 2017 jest wezwanie do przemiany. Wszystkie w całym zgromadzeniu mamy razem przechodzić proces przemiany. Duch Święty zachęca nas do budowania jedności. My jako zgromadzenie czujemy się powołane do bycia znakiem jedności, komunii w świecie i to jest ewangelia.


Dzisiejszy świat bardzo potrzebuje autentycznych świadków ewangelii. Świat pragnie zobaczyć, że my robimy wszystko, aby być jednością. Pragnieniem Jezusa jest taka jedność, o której pisze św. Paweł w liście do Filipian 2, 2-5. Jedność oznacza życie bez egoizmu, indywidualizmu, bez rywalizacji… Oznacza pragnienie dobra i szczęścia dla bliźnich. Takie pragnienie jedności można osiągnąć tylko na drodze przemiany. Miejscem przemiany i wzrastania w jedności jest wspólnota. Jest ona różnorodna, ale stanowi dar i zadanie. Naszym zadaniem jest wzrastanie na wzór uczniów Jezusa, aby osiągnąć cel jakim jest świętość. We wspólnocie możemy tę świętość osiągnąć, gdyż jest ona owocem przemiany. Prawdziwa przemiana zaczyna się od siebie ale realizuje się w konkretnej wspólnocie. Wspólnota jest jak balsam na życie w relacjach międzyosobowych. Uwzględniając wartości życia wspólnotowego należy ciągle dążyć do przebaczenia i pojednania, żyć ofiarną miłością paschalną, mieć współodpowiedzialność.


Jeśli chcemy doświadczyć piękna ewangelii, to możemy doświadczyć słodkości i miłości, a to leczy nasze rany. Dlatego wspólnota jest miejscem pojednania, pokoju i radości. Trzeba pamiętać o ustawicznej pracy na poziomie osobistym, wspólnotowym, prowincjalnym, zgromadzenia, aby wspólnota była nieustannym miejscem jedności i komunii. Podczas prac w grupach i dzielenia się na forum wskazałyśmy środki konieczne do autentycznego budowania jedności, której pragnie Jezus. On oddał życie za jedność. My musimy od siebie wymagać, troszczyć się o dobre relacje, mieć otwarte serca i czas dla innych, żyć w komunii, aby być ewangelią dla świata. Należy co jakiś czas przeprowadzać ocenę naszej misji, projektu życia we wspólnocie. Ocenić jak służymy, jakimi jesteśmy świadkami Jezusa, pamiętając o tym, że służba to miłość. We wszystkich działaniach w procesie przemiany niech nam towarzyszy miłość Boga Ojca przez Jezusa w Duchu Świętym.


Z ufnością w moc Krwi Chrystusa
s. Bernadetta Pajdzik ASC