Wydarzenia     Adresy wspólnot    
Archiwum wydarzeń z 2009 roku

 • 11 - 15 listopada 2009 - I Sesja XIII Kapituły Prowincjalnej (Prowincja Wrocław)

 • W dniach 11 - 15 listopada 2009 w Bolesławcu odbyła się I Sesja XIII Kapituły Prowincjalnej. Prace całej kapituły poświęcone są tematowi: "Odczytywać znaki czasu, by coraz wierniej żyć charyzmatem ASC w rzeczywistości naszej Prowincji". Członkinie kapituły pracowały nad tematem: "Bądźmy świadkami Miłości Ukrzyżowanej". ...więcej...

 • 11 listopada 2009 - Spotkanie sióstr odpowiedzialnych za SKC (Prowincja Wrocław)

 • W dniu 11.11.2009 w Bolesławcu odbyło się spotkanie sióstr odpowiedzialnych za Stowarzyszenie Krwi Chrystusa w Polsce. W wyniku zmian personalnych w poszczególnych wspólnotach zmieniły się także siostry odpowiedzialne za kolejne Regiony SKC. Podczas tego spotkania siostry podzieliły się swoim doświadczeniem pracy z SKC oraz omówiły program pracy na najbliższy rok szkolny 2009/10.

 • 11 listopada 2009 - spotkanie Komisji Redakcyjnej (Prowincja Wrocław)

 • Dnia 11 listopada 2009 odbyło się spotkanie Komisji Redakcyjnej. Jej celem jest przekazywanie informacji w Reginie Wrocław i całym zgromadzeniu ASC, oraz przedstawianie zgromadzenia na zewnątrz. W skład komisji wchodzą: s. Bożena Matomisz - odpowiedzialna, s. Kamila Burniak i s. Bogusława Kowalska. Podczas spotkania, któremu przewodniczyła przełożona regionalna s. Wiesława Przybyło, zostały szczegółowo omówione główne zadania Komisji Redakcyjnej. Należą do nich: wydawanie Biuletynu Regionalnego, przesyłanie informacji do Wiadomości Międzynarodowych, kontakt z mediami, przekazywanie aktualnych wiadomości na stronę internetową Regionu. Komisja została zobowiązana przez Przełożoną Regionalną i Jej Radę do opracowania programu pracy, organizowania spotkań roboczych, relacjonowania swojej pracy Zarządowi Regionalnemu oraz Kapitule Regionalnej.

 • 7 listopada 2009 - Sesja formacyjna dotycząca duchowości Krwi Chrystusa

 • Dnia 7 listopada w Kościele Najświętszego Ciała i Krwi w Bolesławcu odbyła się sesja formacyjna dotycząca duchowości Krwi Chrystusa. Zorganizowana została przez proboszcza parafii ks. Andrzeja Gidzińskiego - Asystenta Kościelnego SKC na terenie Diecezji Legnickiej oraz przez Siostry Adoratorki Krwi Chrystusa. Sesja połączona była z uroczystym poświęceniem dzwonu kościelnego nazwanego im Marii De Mattias - założycielki Zgromadzenia Sióstr ASC i patronki Bolesławca. ...więcej... • 17 - 18 października 2009 - Spotkanie Komisji Duszpasterstwa Młodzieżowego

 • W dniach 17 - 18 października br. miało miejsce spotkanie Komisji Duszpasterstwa Młodzieżowego naszego Regionu. Uczestniczyło w nim siedem sióstr, pod kierunkiem odpowiedzialnej za pracę komisji, s. Elżbiety Kurnatowskiej, a także s. Ewy Kleps , obecnej na spotkaniu z ramienia Zarządu Regionalnego
  Spotkanie upłynęło w radosnej atmosferze, choć spraw koniecznych do omówienia było dużo, a czasu niewiele. Najpierw dokonałyśmy podziału obowiązków w zakresie komisji. Następnie, wspólnymi siłami, udało nam się stworzyć ramowy plan działania Duszpasterstwa na okres najbliższych czterech lat, oraz szczegółowy grafik zadań na bieżący rok szkolny.
  Komisja ustaliła m.in.:
  • tematy i terminy rekolekcji oraz skupień dla młodzieży,
  • nasz udział w takich wydarzeniach jak: Taize w Poznaniu, Święta Młodzieży na Górze św. Anny i w Krzeszowie, pielgrzymki piesze do Częstochowy
  • powołanie do życia osobnej strony internetowej Duszpasterstwa "Adoramus"
  • nasze uczestnictwo w spotkaniach dla referentek powołaniowych osoby odpowiedzialne za przygotowanie nowych folderów z informacjami o naszym Zgromadzeniu, ulotek-zaproszeń na rekolekcje młodzieżowe, albumów powołaniowych
  Następne, tego typu spotkanie Komisji, będzie miało miejsce wiosną

 • 14 września 2009 (Prowincja Wrocław)

 • 14 września w święto Podwyższenia Krzyża Świętego domu zakonnym Adoratorek Krwi Chrystusa Częstochowie podczas Eucharystii siostry juniorystki: s. Jolanta Chojnowska i s. Marta Majka odnowiły śluby zakonne. Eucharystii przewodniczył ks. Bogdan Blajer wykładowca WSD w Częstochowie.

 • 28 - 30 sierpnia 2009 - Spotkanie Zarządu prowincjalnego (Prowincja Wrocław)

 • W dniach 28 - 30 sierpnia br., w Częstochowie odbyło się spotkanie Zarządu prowincjalnego z przełożonymi wspólnot lokalnych Prowincji Wrocław. Spotkanie prowadziła s. Wiesława Przybylo Przełożona Prowincjalna przy współpracy z s. Marią Grygiel - radną i ekonomką prowincjalną. Podczas spotkania omawiano: organizację życia wspólnoty ASC w Prowicji Wrocław, elementy duchowości zarządzania ASC, i koncepcje ewangelicznego zarządzania dobrami. Animatorami spotkania byli o. Krzysztof Wesołowski - karmelita, oraz o. Franciszek Grzywa - Przełożony Prowincjalny Księży Misjonarzy Krwi Chrystusa. Konferencje, rozważania i medytacje oparte były na tekstach "Novo Millennio Ineunte" oraz na dokumencie "Posługa władzy i posłuszeństwo".


 • 26 sierpnia 2009 - 10-lecie obecności Sióstr Adoratorek Krwi Chrystusa na Białorusi (Prowincja Wrocław)

 • Herb Dokszyc 26 sierpnia 1999 r. realizując marzenie swojej założycielki Św. Marii De Mattias wyjechały do pracy na wschód dwie siostry Adoratorki Krwi Chrystusa; s. Ewa Piwońska i s. Małgorzata Augustyn.
  W Dokszycach na Białorusi, zostały powitane przez s. Inę Balcewicz ASC, która już wcześniej w Polsce poznała Siostry i wstąpiła do Zgromadzenia. Siostry, które przyjechały na zaproszenie Ojców Kapucynówi otrzymały tymczasowe pomieszczenia przy Kościele. Głównym, motywem przyjazdu było pragnienie pracy wśród ludzi, którzy przez reżim komunistyczny dziesiątki lat byli pozbawieni opieki duszpasterskiej. ...więcej...