Wydarzenia     Adresy wspólnot    
Archiwum wydarzeń z 2010 roku

 • 12 - 14 listopada 2010 roku - Spotkania formacyjne dla sióstr

 • W dniach 12 - 14 listopada w domu zakonnym w Bolesławcu kolejna grupa sióstr Adoratorek Krwi Chrystusa wzięła udział w spotkaniu formacyjnym prowadzonym przez ojca Fabiana Kaltbacha OFM na temat posłuszeństwa. Temat został podjęty jako odpowiedź na Akta XIII Kapituły Prowincjalnej. ...więcej...

 • 23 października 2010 roku - Pielgrzymka Stowarzyszenia Krwi Chrystusa do Krzeszowa

 • Ze sztandarami, Relikwiami św. Marii De Mattias, w autokarach, busach, samochodach, Stowarzyszenie Krwi Chrystusa wyruszyło na doroczną pielgrzymkę. Siostry Adoratorki Krwi Chrystusa z Wrocławia zaprosiły SKC z trzech diecezji : Archidiecezji wrocławskiej, diecezji świdnickiej i diecezji legnickiej do wspólnej modlitwy w Krzeszowie. SKC jest wspólnotą modlitewną i apostolską Sióstr Adoratorek. W parafiach tworzą Różaniec do Krwi Chrystusa - siedmioosobowe koła rozważające tajemnice przelania Krwi Chrystusa, adorujące i apostolskie /tworzą zaplecze, które pomaga ks. Proboszczowi animować modlitwę i działalność społeczną w parafii, słuchają i słyszą krzyk krwi, angażują w dzieła charytatywne, przed remontem, przez wiele lat w kaplicy dworca głównego PKP we Wrocławiu o 15.00 prowadziły adorację/. ...więcej...

 • 17 - 19 września 2010 roku - sesja weekendowa: Wychowanie w miłości, wierze i wartościach

 • To kolejna sesja weekendowa, która odbyła się w domu zakonnym sióstr adoratorek w Bolesławcu. Pogłębiła ona treści poruszone w sesji majowej (16.05.2010) na temat życia rodzinnego o problemy związane z wychowaniem dzieci i młodzieży.
  Prowadząca sesję p. Elżbieta Łozińska - doradca pedagogiczno-psychologiczny, terapeuta, podczas wykładów z elementami warsztatowymi, dostarczyła uczestnikom konkretnej wiedzy i praktycznych wskazówek jak dobrze wypełniać rolę przewodnika w wierze, a także jak przekazywać te najważniejsze wartości w życiu. ...więcej...

 • 18 września 2010 roku - spotkanie odpowiedzialnych za Stowarzyszenie Krwi Chrystusa

 • 18 września 2010 roku w domu zakonnym ASC we Wrocławiu odbyło się spotkanie odpowiedzialnych za Stowarzyszenie Krwi Chrystusa w Regionie Wrocław. Miało ono charakter sprawozdawczo - programujący. W spotkaniu wzięły udział: s. Wiesława Przybyło - Przełożona Regionalna, s. Ewa Kleps - Moderatorka Krajowa SKC, Moderatorki Regionalne - s. Halina Cyganowska (Wrocław), s. Agnieszka Łuźniak (Bolesławiec), s. Krystyna Kusak (Kościelisko, Częstochowa, Warszawa), s. Elżbieta Mróz (Poznań) oraz Animatorki Regionalne z Wrocławia, Legnicy, Krakowa, Żagania. ...więcej...

 • 13 - 17 września 2010 roku - spotkanie formacyjne junioratu

 • W dniach 13 - 17 września w domu regionalnym we Wrocławiu odbyło się spotkanie formacyjne junioratu. W spotkaniu uczestniczyły także kandydatka Magdalena Tubielewicz oraz postulantka Nadzeya Rachytskaya. Wykłady z "Antropologii powołania chrześcijańskiego" poprowadziła s. Wiesława Przybyło, Przełożona Prowincjalna. Każda ze słuchaczek jeszcze lepiej zrozumiała na czym polega poznanie siebie i stanięcie w prawdzie przed samą sobą, a przede wszystkim przed Bogiem, który obdarował nas łaską powołania. ...więcej...

 • 29 sierpnia 2010 roku - Złoty jubileusz s. Bogumiły Karaban i s. Kazimiery Skromblewicz

 • 29 sierpnia 2010 roku w Bolesławcu świętowałyśmy uroczystość złotego jubileuszu s. Bogumiły Karaban i s. Kazimiery Skromblewicz. Uroczystej Eucharystii przewodniczył ks. Stanisław Kusik, a wraz z nim ks. Jan Adamarczuk i ks. Zbigniew Karaban, (bratanek s. Bogumiły), który wygłosił homilię. ...więcej...


 • 27 - 28 sierpnia 2010 - Spotkanie sióstr przełożonych lokalnych

 • W dniach 27 - 28 sierpnia w bolesławieckim Centrum Duchowości Krwi Chrystusa, odbyło się spotkanie dla sióstr przełożonych lokalnych. Spotkanie prowadził o. Fabian Kaltbach OFM, który starał się przybliżyć teologię ślubu posłuszeństwa w oparciu o Instrukcję Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego: "Posługa władzy i posłuszeństwo". ...więcej...

 • 23 - 25 sierpnia 2010 - II sesja XIII Kapituły Regionalnej

 • W dniach 23 - 25 sierpnia w Bolesławcu odbyła się II sesja XIII Kapituły Prowincjalnej
  Sióstr Adoratorek Krwi Chrystusa. Podczas obrad poruszane były ważne sprawy dotyczące życia Adoratorek Krwi Chrystusa z Prowincji Wrocław. Temat II sesji XIII Kapituły Prowincjalnej brzmiał: "W komunii z Jezusem - Miłością Ukrzyżowaną". Do Kapituły Prowincjalnej wszystkie siostry adoratorki z prowincji Wrocław, przygotowały się do przez modlitwę i post" (por. PRW, p. 20). ...więcej...

 • 22 sierpnia 2010 roku - jubileusz 25 - lecia złożenia profesji zakonnej s. Gabrieli Janikuli i s. Ewa Piwońskiej

 • 22 sierpnia w domu zakonnym w Częstochowie siostry: s. Gabriela Janikula i s. Ewa Piwońska obchodziły swój jubileusz 25 - lecia złożenia profesji zakonnej. Uroczystej Eucharystii przewodniczył ks. Bogdan Blajer, Homilię wygłosił o. Stanisław Jarosz OSPPE, a koncelebrowali: ks. Ludwik Warzybok, ks. Josef Gehrer CPPS z Baumgärtle, ks. Wojciech Czernatowicz CPPS, ks. Grzegorz Umiński z Głuszycy. ...więcej...

 • 12-16 lipca 2010 roku - Rekolekcje osób świeckich w Centrum Duchowości

 • W Centrum Duchowości im. świętej Marii De Mattias w Bolesławcu, w dniach od 12-16 lipca 2010 r. odbyły się rekolekcje osób świeckich. W tym roku ekipa Centrum zaproponowała dwa etapy rekolekcji prowadzone równolegle. Temat pierwszego etapu brzmiał: "Wyzwalająca moc Krwi Chrystusa", drugiego: "W drodze z Jezusem".
  Rekolekcje od strony merytorycznej prowadziła s. Wiesława Przybyło ASC i o. Tobiasz OFM. W programie była codzienna Eucharystia, wprowadzenia do medytacji, medytacja, adoracja Najświętszego Sakramentu, konferencje, modlitwa osobista, była okazja do spowiedzi św. i rozmowy indywidualnej z kapłanem lub siostrą. Oczywiście rekolektantów obowiązywało milczenie. ...więcej...

 • 1 lipca 2010 roku - "Krwi Chrystusa - mocy Wyznawców ..."

 • Miesiąc lipiec, zgodnie z tradycją poświęcony jest kontemplacji niezgłębionej tajemnicy miłości i miłosierdzia, czyli Najświętszej Krwi Chrystusa. Papież bł. Jan XXIII otaczał Krew Pańską wielkim nabożeństwem. 30 czerwca 1959 roku wydał list apostolski Inde a primis, wzywający do krzewienia tego kultu, który już wcześniej szerzyła św. Maria De Mattias. W jednym z listów napisała: "Pielęgnujmy w naszym sercu miłość ku Jezusowi Ukrzyżowanemu i Zmartwychwstałemu oraz zabiegajmy o to, aby był On poznany i kochany przez wszystkich. Świadomość, że Chrystus odkupił wszystkich, napełnia mnie pragnieniem pomocy drogim bliźnim w obecnych czasach, posługując się możliwymi środkami". (L) ...więcej...

 • 17 - 18 maja 2010 roku - Święta Maria De Mattias patronuje i łączy...
  II rocznica ustanowienia św. Marii De Mattias Patronką Bolesławca

 • Już dwa lata minęły od chwili uroczystego nadania patronatu św. Marii De Mattias dla miasta Bolesławca i okolic. Drugą rocznicę tego wydarzenia świętowałyśmy wyjątkowo uroczyście, bo wspólnie z przedstawicielami Vallecorsa. Do Bolesławca specjalnie na uroczystości rocznicowe przyjechały bowiem władze i orkiestra z rodzinnego miasta Założycielki. Dokonało się więc nie tylko symboliczne ale bardzo realne spotkanie dwóch miast poświęconych naszej Świętej. ...więcej...

 • 30 kwietnia - 03 maja 2010 roku - Ogólnopolskie Sympozjum Teologii Życia Konsekrowanego

 • W dniach 30 kwietnia - 03 maja 2010 w Centrum Spotkań i Dialogu w Krzydlinie Małej k/ Wrocławia, w domu Misjonarzy Klaretynów odbyło się Ogólnopolskie Sympozjum Teologii Życia Konsekrowanego, w którym udział wzięło 130 sióstr i braci zakonnych z całej Polski i z zagranicy. Ze Zgromadzenia Adoratorek Krwi Chrystusa w sympozjum uczestniczyły: s. Bożena Matomisz i s. Beata Płowaś oraz s. Anna Dziatlik. ...więcej...

 • 09 - 11 kwietnia 2010 roku - Spotkanie formacyjne animatorów Stowarzyszenia Krwi Chrystusa

 • W dniach od 09 - 11.04.2010 r. w Centrum Krwi Chrystusa im. Św. Marii De Mattias w Bolesławcu odbyło się spotkanie animatorów. Byli to animatorzy grup działających z wielu parafii w diecezji legnickiej. Spotkanie, prowadziła s. Małgorzata Augustyn - moderatorka Stowarzyszenia regionu Bolesławiec. ...więcej...

 • 24 marca 2010 roku - błogosławieństwo i misja nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej

 • W wigilię uroczystości Zwiastowania Pańskiego we wrocławskiej katedrze miało miejsce wyjątkowe wydarzenie. 5 sióstr zakonnych i 30 mężczyzn z archidiecezji wrocławskiej otrzymało od ks. abp Mariana Gołębiewskiego - Metropolity Wrocławskiego błogosławieństwo i misję nadzwyczajnych szafarzy komunii świętej.
  Ze wspólnoty Sióstr Adoratorek Krwi Chrystusa, tę zaszczytną posługę przyjęła siostra Bożena Matomisz. W tym radosnym przeżyciu i doświadczeniu, s. Bożenie towarzyszyły s. Ewa Kleps i s. Aleksandra Kmieciak. ...więcej...

 • 19 - 21 marca 2010 roku - sesja: Odnaleźć wartość cierpienia

 • W dniach 19 - 21 marca w bolesławieckim Centrum Krwi Chrystusa im. św. Marii De Mattias, odbyła się sesja Odnaleźć wartość cierpienia. Podczas tej sesji w atmosferze modlitwy i milczenia, jej uczestnicy pochylali się nad listem apostolskim Salvifici Dolores Jana Pawła II. ...więcej...


 • 13 - 18 marca 2010 roku - spotkanie Międzynarodowej Komisji ds. Fundacji i Reorganizacji Zgromadzenia

 • W dniach 13 - 18 marca 2010 roku, s. Ewa Kleps uczestniczyła w spotkaniu Międzynarodowej Komisji ds. Fundacji i Reorganizacji Zgromadzenia, które odbyło się w Rzymie, w domu generalnym Adoratorek Krwi Chrystusa. Był to drugi etap pracy komisji, która zakończy swoją pracę we wrześniu 2010 roku.

 • 19 - 21 luty 2010 - Spotkania formacyjne sióstr Adoratorek Krwi Chrystusa

 • W dniach 19 - 21 lutego i 5-7 marca w Częstochowie, w ramach permanentnych spotkań formacyjnych odbyły się w roku 2010 spotkania formacyjne sióstr Adoratorek Krwi Chrystusa prowincji Wrocław. Poświęcone były one komunikacji w budowaniu relacji we wspólnocie. Poprowadziła je pani Mariola Orzepowska - specjalistka z zakresu psychologii społecznej. Połączenie form wykładu i warsztatu, było metodą wzbogacenia zasobu wiedzy, jak również sposobem głębszego wejścia w zagadnienie prawidłowej komunikacji interpersonalnej. ...więcej...

 • 4 luty 1805 - narodziny św. Marii De Mattias w Vallecorsa

 • Wpis do parafialnej księgi chrztów
  Maria De Mattias urodziła się 4 lutego 1805 roku w Vallecorsa, w prowincji Frosinone na pograniczu Państwa Kościelnego. Pochodziła z rodziny kulturalnej i zamożnej, o głębokich tradycjach i wierze chrześcijańskiej. Dużym autorytetem w jej życiu był ojciec, człowiek dobry i szlachetny. Dzięki rozmowom z nim Maria poznawała i pogłębiała wiarę, a przez czytanie Pisma Świętego dowiadywała się o wydarzeniach i postaciach biblijnych, a także rozwijała wielką miłość do Jezusa, Baranka ofiarowanego za zbawienie ludzkości. To wszystko działo się w latach 1810 - 1825, kiedy w jej miejscowości i w całej okolicy doświadczano skutków wojny napoleońskiej i szerzącego się bandytyzmu. W sercu Marii dojrzewała konfrontacja pomiędzy krwią ludzką przelewaną z nienawiści i zemsty, a Krwią Chrystusa, która została przelana z miłości dla zbawienia całego świata. ...więcej...

 • 4 luty 2010 - List Przełożonej Prowincjalnej z okazji rocznicy narodzin św. Marii De Mattias pobierz


 • 1 - 3 luty 2010 r. - zimowe rekolekcje dla katechetów

 • "Od lat młodzieńczych znasz Pisma..."
  W Centrum Duchowości im. św. Marii De Mattias w Bolesławcu w dniach od 1 do 3 lutego odbyły się zimowe rekolekcje dla katechetów z diecezji legnickiej. Zgromadziły one prawie czterdzieści osób na co dzień zajmujących się nauczaniem religii w szkole. ...więcej...

 • Bolesławiec - od 8 do 10 stycznia 2010 r. - sesja

 • Jak można pojednać się z własną historią życia? - to temat sesji, która odbyła się w dniach 8 - 10 stycznia 2010 r. w Centrum Duchowości im. św. Marii De Mattias.
  Uczestniczyło w niej 50 osób. Sesję prowadzili pani Elżbieta Łozińska i o. Piotr Ślęczka. Pani Elżbieta jest doradcą pedagogiczno-psychologicznym, terapeutą, od 10 lat pracuje w poradnictwie rodzinnym, jest żoną, matką trójki dzieci, pomaga wielu osobom w rozwiązywaniu problemów rodzinnych, małżeńskich, wychowawczych. ...więcej...