Wydarzenia     Adresy wspólnot    

AKTUALNOŚCI

 • 27 - 30 grudnia 2012 - IV sesja XIII Kapituły Prowincjalnej

 • W dniach 27 - 30 grudnia 2012 roku w domu zakonnym w Bolesławcu odbyła się IV sesja XIII Kapituły Prowincjalnej. Miała ona charakter sprawozdawczy. Temat tej sesji to: Formacja permanentna ASC drogą wyboru życia. Obrady poprzedziło przygotowanie duchowe, na które złożyły się: wspólne Nieszpory, adoracja Najświętszego Sakramentu i Eucharystia. Przed oficjalnym otwarciem członkinie kapituły modliły się hymnem do Ducha Świętego. Każda sesja dopołudniowa rozpoczynała się w małych grupach dzieleniem się Słowem Bożym. ...więcej...

 • 16 - 18 listopada 2012 - Jak zgodzić się na własne życie sesja rekolekcyjna w Centrum Duchowości im. św. Marii De Mattias w Bolesławcu

 • Ostatnią w tym roku sesję rekolekcyjną przeprowadziła p. Elżbieta Łozińska oraz o. Tobiasz Fiećko OFM.
  Podczas spotkania podjęto dwa główne tematy:
  • życie po stratach (udanego dzieciństwa, bliskich),
  • życie ku wolności od zależności (od osób i rzeczy).
  Jedna z uczestniczek podzieliła się następującymi refleksjami dotyczącymi przeżytej sesji. ...więcej...

 • 26 - 28 października 2012 - Kryzys szansą odnalezienia nowego sensu życia sesja rekolekcyjna

 • Kim jestem? Co składa się na poczucie prawdziwej tożsamości? Jakie są kryzysy na poszczególnych etapach rozwoju człowieka, z którymi osoba musi się skonfrontować i możliwie pozytywnie rozwiązać? Dlaczego przychodzi kryzys? Jak dobrze przeżyć kryzys, który jest szansą rozwoju naszego człowieczeństwa? Zagadnienia te były przedmiotem sesji rekolekcyjnej, którą przeprowadziła s. Lucja Lis ASC w Centrum Duchowości w Bolesławcu. ...więcej...

 • 3 listopada 2012 - zmarła s. Weronika Sondaj

 • Dla mnie bowiem żyć to Chrystus, a umrzeć to zysk. (Flp 1, 21)

  Te słowa z listu św. Pawła były czytane w sobotę, w dzień śmierci s. Weroniki Sondaj, która 3 listopada 2012 roku w godzinach południowych po długich cierpieniach powróciła do Domu Ojca. Urodziła się 8 czerwca 1939 roku w miejscowości Sierdziewice (Bośnia). Na chrzcie św. otrzymała imię Aniela. Pochodziła z pobożnej, wielodzietnej rodziny, w której ukształtowało się powołanie zakonne. Była jedną z dziewięciorga rodzeństwa. Po II wojnie światowej jej rodzina przyjechała z Bośni do Polski i osiedliła się w okolicach Bolesławca (Brzeźnik). ...więcej informacji...


 • 21 - 23 września 2012 - Sztuka rozwiązywania konfliktów w relacjach rodzinnych, wspólnotowych i społecznych sesja rekolekcyjna.

 • Konflikt w życiu rodzinnym, wspólnotowym czy społecznym jest rzeczywistością, której zwykle nie możemy uniknąć. Możemy jednak a nawet powinniśmy nauczyć się owocnie go rozwiązywać. Tej umiejętności uczyli się uczestnicy kolejnej sesji prowadzonej przez p. Elżbietę Łozińską - doradcę psychologiczno-pedagogicznego w Centrum Duchowości w Bolesławcu.
  Podczas sesji podjęto następujące tematy:
  • Czym jest, a czym może być dla nas konflikt.
  • Anatomia i dynamika konfliktu.
  • Sytuacje życiowe, rodzinne, międzyludzkie będące najczęstszą przyczyną konfliktów.
  • Rola nazywania i wyrażania uczuć oraz potrzeb (oczekiwań) w sytuacji konfliktowej.
  • Przemoc i agresja w konflikcie, jak ją rozpoznawać i skutecznie z niej rezygnować.
  • Werbalizacja oczekiwań względem rozwiązania konfliktu - przygotowanie do negocjacji.
  • Kompromis, przebaczenie, pojednanie czyli sposoby zakończenia konfliktu


 • 27 - 28 sierpnia 2012 - Spotkanie dla przełożonych wspólnot

 • W dniach 27 - 28 sierpnia 2012 w Bolesławcu odbyło się spotkanie sióstr przełożonych ASC. Spotkanie przebiegało w radosnej atmosferze jubileuszu 25 - lecia profesji zakonnej s. Ewy Brauza, s. Marii Grygiel, s. Lucji Lis i s. Małgorzaty Przybyło. Rozpoczęłyśmy jutrznią i Eucharystią, a następnie s. Wiesława Przybyło wprowadziła nas w temat przez konferencję "Formacja we wspólnocie dla wspólnoty" na podstawie książki Amedeo Cencini "Od relacji do uczestnictwa". ...więcej...

 • 26 sierpnia 2012 - Jubileusz 25 - lecia profesji zakonnej

 • 26 sierpnia 2012 w uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej, w kaplicy domu zakonnego w Bolesławcu odbył się jubileusz 25 - lecia profesji zakonnej naszych sióstr: s. Ewy Brauza, s. Marii Grygiel, s. Lucji Lis i s. Małgorzaty Przybyło. Jubileuszowej Mszy Świętej przewodniczył ks. bp Marek Mendyk, kazanie wygłosił ks. Jan Kleszcz. Obecna była rodzina, przyjaciele i siostry, którzy dziękowali za 25 lat wytrwałości, oraz prosili o tę wierność na dalsze lata. Podczas kazania ksiądz Jan wskazując na Maryję, Matkę Jezusa, zwrócił uwagę sióstr na słowa Apelu Jasnogórskiego JESTEM, PAMIĘTAM, CZUWAM, zachęcając aby te słowa wypełniały ich codzienność. ...więcej...

 • 23-31 lipca 2012 - Rekolekcje dla kapłanów w Centrum Duchowości im. św. Marii De Mattias w Boleslawcu

 • Przez osiem lipcowych dni, kilku kapłanów diecezji legnickiej i świdnickiej wraz z ks. biskupem Markiem Mendykiem, cierpliwie kroczyło drogą rekolekcji lectio divina wg Ewangelii św. Marka. Prowadził je ks. dr Adam Łuźniak. Każdego dnia rekolekcji realizowane były cztery etapy modlitwy Słowem Bożym tj. lectio (czytanie), meditatio (medytacja), oratio (modlitwa) i contemplatio (kontemplacja). ...więcej...

 • 16-20 lipca 2012 - rekolekcje dla świeckich w Centrum Duchowości w Bolesławcu

 • W Centrum Duchowości im. św. Marii De Mattias w Bolesławcu, w dniach od 16-20 lipca 2012 r. odbyły się rekolekcje osób świeckich. W tym roku ekipa Centrum zaproponowała cztery stopnie rekolekcji, które prowadzone były równolegle.


  Tematami kolejnych stopni były:
  1. Wyzwalająca moc Krwi Chrystusa.
  2. W drodze z Jezusem.
  3. Przez Krzyż i mękę.
  4. Spotkanie ze Zmartwychwstałym.
  Rekolekcje prowadzili s. Wiesława Przybyło ASC ,o. Tobiasz OFM, s. Agnieszka Łuźniak, s. Bogusława Kowalska. W programie była codzienna Eucharystia, wprowadzenia do medytacji, medytacja, adoracja Najświętszego Sakramentu, konferencje, modlitwa osobista.Uczestnicy mogli skorzystać ze spowiedzi św. i rozmowy indywidualnej z kapłanem lub siostrą.Rekolektantów obowiązywało milczenie, które niewątpliwie pomaga w otwarciu się na prawdę o sobie i własnej relacji z Bogiem.

 • 9 czerwca 2012 - Pielgrzymka Stowarzyszenia Krwi Chrystusa do Mucharza

 • 9 czerwca 2012 roku członkowie Stowarzyszenia Krwi Chrystusa spotkali się po raz pierwszy w Mucharzu, w rodzinnej miejscowości s. Lidwiny Sikory. Propozycja nawiedzenia miejsca urodzenia pierwszej Siostry Adoratorki Krwi Chrystusa - Polki zrodziła się podczas wrześniowego spotkania regionalnych moderatorek i animatorów Stowarzyszenia we Wrocławiu. W lutym na spotkaniu animatorów w Bolesławcu ustalono, że każda grupa SKC zapozna się z osobą Lidwiny Sikory na podstawie książki z serii Profile "Lidwina Sikora (1879-1978). Zarys życia i duchowości Pionierki Sióstr Adoratorek Krwi Chrystusa w Polsce". Pragnieniem wielu osób świeckich i sióstr jest, by szerzyć kult s. Lidwiny Sikory i przez jej wstawiennictwo wypraszać u Boga wiele łask. Będzie to drobny wyraz wdzięczności za wielkie dzieło, którego ona dokonała dzięki ufności złożonej w Bogu, a mianowicie za przeszczepienie Zgromadzenia Adoratorek Krwi Chrystusa do Polski. ...więcej...

 • 19 maja 2012 - "Ku pogłębieniu rozumienia duchowości Krwi Chrystusa"- sesja dla Stowarzyszenia Krwi Chrystusa

 • 19 maja 2012 roku w parafii pw. św. Bonifacego we Wrocławiu odbyła się sesja formacyjna dla członków Stowarzyszenia Krwi Chrystusa, w której wzięli udział przedstawiciele Wspólnoty Krwi Chrystusa oraz s. Ewa Kleps ASC, s. Halina Cyganowska, s. Modesta Ciupik. Konferencje dla uczestników poprowadził ks. Wojciech Czernatowicz, cpps. Została jasno zarysowana aktualność duchowości Krwi Chrystusa. Krew Chrystusa przelana na krzyżu przypomina, że cierpienie samo w sobie jest prawdziwe i rzeczywiste i zazwyczaj niesprawiedliwe. ...więcej...

 • 16 - 20 maja 2012 - spotkania formacyjne

 • W dniach 16 -20 maja 2012 w domu macierzystym Adoratorek Krwi Chrystusa w Bolesławcu odbyły się dwie tury spotkań formacyjnych dla sióstr naszej prowincji. Obie prowadził salwatorianin ks. Romuald Baingo. Wprowadzał on nas w modlitwę Słowem Bożym perykopą biblijną o Marcie i Marii z Ewangelii wg św. Łukasza. ...więcej...

 • 11 - 13 maja 2012 - Duchowość Krwi Chrystusa - "Rozmawiając z Bogiem czyli o drodze modlitwy"

 • Sesję rekolekcyjną na ten temat w Centrum Duchowości św. Marii De Mattias, przeprowadziła s. Wiesława Przybyło i o. Tobiasz Fiećko OFM. S. Wiesława głosiła konferencje, o. Tobiasz sprawował posługę sakramentalną oraz wprowadzał do modlitwy Słowem Bożym. Na początku konferencji zostało zaznaczone, że aby w całej prawdzie modlić się, należy przede wszystkim odpowiedzieć sobie na pytania: do kogo się modlę? Kim jest Bóg, przed którym klękam? Jaki obraz Boga noszę w sobie? Znalezienie prawdziwego obrazu Boga, jest warunkiem wkroczenia na drogę modlitwy. Punktem "zerowym", tej drogi jest "przebudzenie". Jest to doświadczenie wejścia w relację z Bogiem. Po przebudzeniu modlitwa staje się realnym dialogiem z Bogiem żywym. ...więcej...

 • 8 - 15 maja 2012 - odwiedziny dwóch sióstr radnych generalnych

 • W dniach 8 - 15 maja 2012 roku Prowincję Wrocław odwiedziły dwie radne generalne: s. Zita Resch i s. Nadia Coppa. Obie siostry gościły w Polsce po raz pierwszy. Celem wizyty było zapoznanie się rzeczywistością Polskiej Prowincji. Siostry po jednodniowym spotkaniu i rozmowach z zarządem prowincjalnym, odwiedziły wspólnoty sióstr ASC w Częstochowie, Kościelisku, Bolesławcu, Żaganiu, Wrocławiu - parafia św. Franciszka z Asyżu. Miały też możliwość dzielenia wspólnoty modlitwy i stołu we wspólnocie domu prowincjalnego. Każda spotkana siostra została zaproszona do podzielenia się swoim życiem i posługą apostolską. ...więcej...

 • 25 - 29 marca 2012 roku - rekolekcje wielkopostne

 • W dniach 25 - 29 marca 2012 roku, na zaproszenie nowego proboszcza parafii pw. Matki Bożej Pocieszenia w Oławie ks. Pawła Cembrowicza, s. Wiesława Przybyło, s. Ewa Kleps, s. Anna Mikołajewicz prowadziły wielkopostne rekolekcje parafialne. Do tej parafii należą filie w Ścinawie Polskiej i Ścinawie. Nauki dla dorosłych w Oławie głosiła s. Wiesława, na filiach s. Ewa. ...więcej...

 • 23 - 25 marca 2012 roku - Życie w prawdzie w relacjach rodzinnych, wspólnotowych i społecznych

 • Życie w prawdzie w relacjach rodzinnych, wspólnotowych i społecznych ...tak brzmiał temat sesji prowadzonej w dniach 23-25 marca przez p. Elżbietę Łozińską - doradcę psychologiczno-pedagogicznego Dziś kiedy pojęcie prawdy nieustannie jest podważane , warto raz jeszcze uzmysłowić sobie czym ona jest i jak bardzo potrzebujemy jej w relacjach z innymi ludźmi. Umiejętność życia w prawdzie wymaga odwagi zmierzenia się z własną historią życia , osobistymi słabościami i mocnymi stronami. Konieczna jest również zdolność przyjęcia drugiego człowieka , takim jaki jest i rezygnacja z prób uczynienia, go takim, jakiego pragniemy mieć. Uczestnicy sesji mogli dowiedzieć się , jak tego dokonać w własnej rodzinie , miejscu pracy, wszędzie tam, gdzie żyjemy i spotykamy się z innymi.

 • 10 - 12 lutego 2012 roku - Duchowość Krwi Chrystusa - sesja dla animatorów grup Stowarzyszenia Krwi Chrystusa

 • W dniach 10 - 12 lutego 2012 roku w Centrum Duchowości w Bolesławcu odbyła się sesja formacyjna dla animatorów Stowarzyszenia Krwi Chrystusa. Uczestnicy w sposób usystematyzowany zapoznali się z różnymi aspektami duchowości Krwi Chrystusa. Ks. Wojciech Czernatowicz CPPS w konferencjach jasno przekazał jak rozumieć duchowość Krwi Chrystusa i jak żyć nią w dzisiejszym świecie. Został szeroko omówiony biblijny i eucharystyczny aspekt tej duchowości. Duży akcent położony był na aspekt pojednania, solidarności, sprawiedliwości i pokoju, wspólnoty, obrony życia, nadziei. ...więcej...

 • 4 lutego 2012 - 207 rocznica urodzin św. Marii De Mattias

 • Maria De Mattias urodziła się 4 lutego 1805 roku w Vallecorsa, w prowincji Frosinone na pograniczu Państwa Kościelnego. Pochodziła z rodziny kulturalnej i zamożnej, o głębokich tradycjach i wierze chrześcijańskiej. Dużym autorytetem w jej życiu był ojciec, człowiek dobry i szlachetny. Dzięki rozmowom z nim Maria poznawała i pogłębiała wiarę, a przez czytanie Pisma Świętego dowiadywała się o wydarzeniach i postaciach biblijnych, a także rozwijała wielką miłość do Jezusa, Baranka ofiarowanego za zbawienie ludzkości. To wszystko działo się w latach 1810 - 1825, kiedy w jej miejscowości i w całej okolicy doświadczano skutków wojny napoleońskiej i szerzącego się bandytyzmu. W sercu Marii dojrzewała konfrontacja pomiędzy krwią ludzką przelewaną z nienawiści i zemsty, a Krwią Chrystusa, która została przelana z miłości dla zbawienia całego świata. ...więcej...

  Z okazji uroczystości św. Marii De Mattias i rocznicy założenia Zgromadzenia Rada Generalna wystosowała list do wszystkich Sióstr List Rady Generalnej

  Misyjny wymiar pedagogii apostolskiej św. Marii De Mattias