Wydarzenia     Adresy wspólnot    

AKTUALNOŚCI

 • "PROROCKIE DZISIAJ, Z SERCEM POJEDNANYM" - WIZYTACJA KANONICZNA PROWINCJI WROCŁAW

 • Wizytacja kanoniczna Prowincji rozpoczęła się w Wrocławiu spotkaniem s. Susan Welsby - ekonomki generalnej z s. Marią Grygiel - ekonomką prowincjalną. W dniach 26 - 27 września 2013 roku s. Susan zapoznała się z sytuacją finansową Prowincji oraz prognozami na przyszłość. 10 października w Bolesławcu spotkały się siostry z Zarządu Generalnego: s. Mariamma Kunnackal - przełożona generalna i radne generalne: s. Zita Resch, s. Barb Smith, s. Sonia Matos, s. Nadia Coppa z siostrami z Zarządu Prowincjalnego: s. Bożeną Hulisz - przełożoną prowincjalną i radnymi prowincjalnymi: s. Ewą Kleps, s. Marią Grygiel oraz z s. Bożeną Matomisz - sekretarką prowincjalną. Siostry z Zarządu Generalnego zapoznały się z sytuacją Prowincji i ustaliły przebieg spotkań. "PROROCKIE DZISIAJ, Z SERCEM POJEDNANYM", temat zakorzeniony w duchowości Krwi Chrystusa, ukierunkował pracę spotkań podczas wizytacji. ...więcej... • 3 - 7 października 2013 - Międzynarodowe spotkanie Poszerzonej Rady Generalnej w Bolesławcu

 • W dniach 3 - 7 października 2013 roku odbyło się międzynarodowe spotkanie Poszerzonej Rady Generalnej w Bolesławcu. W spotkaniu wzięły udział siostry z Zarządu Generalnego i Przełożone Prowincjalne naszego Zgromadzenia: ...więcej... • 31 sierpnia 2013 - W Twojej obecności, Przełożona Prowincjalna ...

 • 31 sierpnia 2013 roku w parafii pw. Świętej Trójcy w Dokszycach podczas Mszy świętej o godzinie 11.00 s. Nadzeya Rachytskaya złożyła pierwsze śluby zakonne w Zgromadzeniu Sióstr Adoratorek Krwi Chrystusa. Uroczystej Mszy świętej przewodniczył O. Andrzej Żylewicz kapucyn, wiceprowincjał na Białorusi. Razem z nim koncelebrowali: O. Jerzy Kotowicz kapucyn - proboszcz dokszyckiej parafii i O. Krzysztof Siłkowski, sercanin, proboszcz parafii pw. Podwyższenia Krzyża. w Szarkowszczyźnie ...więcej...

 • 12 maja 2013 - „Obiecujemy służyć wam w naszej wspólnocie zakonnej, której centrum jest Jezus ukrzyżowany i Jego Ewangelia”

 • 12 maja 2013 roku, w uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego swoją gotowość posługi Adoratorkom Krwi Chrystusa Prowincji Wrocław wyraziły siostry nowo wybranego Zarządu Prowincjalnego. S. Bożena Hulisz – Przełożona Prowincjalna, s. Ewa Kleps – Radna Prowincjalna, s. Maria Grygiel – Radna i Ekonomka Prowincjalna, s. Bożena Matomisz – Sekretarka Prowincjalna. Podjęły one posługę zarządzania Prowincją Wrocław na okres czterech lat. Przekaz posługi miał miejsce podczas uroczystej Eucharystii, którą sprawował ...więcej...

 • 30 kwietnia - 3 maja 2013 - Kapituła Prowincjalna - sesja wyborcza

 • W dniach 30 kwietnia - 3 maja 2013 roku, w domu macierzystym Sióstr Adoratorek Krwi Chrystusa w Bolesławcu, odbyła się V sesja XIII Kapituły Prowincjalnej. Celem tej sesji było wybranie nowej ekipy zarządzającej dla Prowincji Wrocław. ...więcej... • 8 marca 2013 - nekrolog s. Kazimiery Skromblewicz

 • nekrolog

 • 11 - 15 lutego 2013 - Posługa władzy drogą wyboru życia

 • Posługa władzy drogą wyboru życia to temat dni formacyjnych sióstr Adoratorek Krwi Chrystusa, które odbywały się w dwóch grupach w Bolesławcu w dniach 11 - 15 lutego 2013 roku. Spotkania te są pierwszym etapem osobistego rozeznania dla dokonania w wierze i wolności wyboru osób, którym zostanie powierzona posługa władzy w prowincji. ...więcej...

 • 2 - 10 lutego 2013 - Lectio divina ze św. Łukaszem

 • W dniach 2 - 10 lutego 2013 roku siostry Adoratorki Krwi Chrystusa przeżywały doroczne rekolekcje zakonne. Ośmiodniowe rekolekcje po raz trzeci były prowadzone w dynamice Lectio divina. Tym razem siostrom towarzyszył św. Łukasz. Ewangelista ten pragnie, aby uczeń, który uwierzył i powierzył się Jezusowi, potrafił także odczytywać rzeczywistość "oczami" Jezusa i razem z Nim tę rzeczywistość ewangelizować. ...więcej...