Etapy formacji

KANDYDATURA I POSTULAT

Wcześniejszy kontakt ze Zgromadzeniem poprzez rekolekcje i inne spotkania życia jest dobrym przygotowaniem do rozpoczęcia postulatu, który pozwala lepiej poznać życie Adoratorek Krwi Chrystusa. Trwa do 2 lat i jest dzieleniem życia wspólnoty i jej misji. Obejmuje wprowadzenie w życie modlitwy, życie wspólnotowe, w duchowość oraz w historię i misję Zgromadzenia.

W czasie postulatu postulantka rozpoczyna drogę poznawania siebie, zrozumienia swojego powołania do życia zakonnego i bycia adoratorką Krwi Chrystusa (ASC). Powołanie przeżywa osobiście i we wspólnocie, ucząc się upodabniać  do „Jezusa, który przelał całą swoją Krew dla zbawienia dusz”.

NOWICJAT

Nowicjat jest czasem poznawania charyzmatu Zgromadzenia ASC przekazanego nam od Boga przez św. Marię De Mattias. W ciągu tego dwuletniego intensywnego okresu formacji, siostry nowicjuszki poznają Konstytucje Zgromadzenia oraz drogę duchową Matki Założycielki, odkrywając jednocześnie w swej własnej historii życia, ziarna tego samego charyzmatu, którym żyła św. Maria De Mattias. Przez studium, modlitwę i refleksjępogłębiają swą osobistą relację z Bogiem, przygotowując się do złożenia pierwszej.

W naszym Zgromadzeniu formacja nowicjatu odbywa się w międzynarodowej wspólnocie w Rzymie w języku angielskim.

JUNIORAT (PROFESJA CZASOWA)

Siostry juniorystki kontynuują formację zakonną w swych nowych wspólnotach, do których zostały posłane po zakończeniu nowicjatu. Formują się do wypowiedzenia w wolności tak: tak Panu Ukrzyżowanemu i Zmartwychwstałemu, tak wspólnocie i tak wymaganiom posłannictwa.

W tym okresie przewidziana jest także formacja teologiczna i zawodowa sióstr juniorystek.

Na zakończenie tego etapu formacji siostry składają śluby wieczyste (ślub czystości, ubóstwa i posłuszeństwa), które wyrażają całkowite poświecenie się Bogu i  definitywne włączenie do Zgromadzenia Adoratorek Krwi Chrystusa.

FORMACJA STAŁA

Trwa ona od pierwszego dnia bycia w Zgromadzeniu aż do  wydania ostatniego tchnienia. Całe życie angażujemy się w proces formacyjny, który ma na celu coraz większe doskonalenie w miłości do Boga i „drogiego bliźniego”, aż do momentu dojścia do Tronu Baranka i śpiewania przez wieczność hymnu uwielbienia Przenajdroższej Krwi.

Święta Maria De Mattias wskazała drogę od Miłości kontemplowanej aż po wierność do końca: „Jesteśmy powołane do tego, aby zawsze, zawsze sprawiać Bogu przyjemność i zakończyć nasze dni w taki sposób, abyśmy mogły w prawdzie powiedzieć: Panie, dzieło, które mi powierzyłeś, wykonałam, ale wykonałam je dzięki Twojej łasce”.