Jak zostać ASC?

Powołanie jest inicjatywą ze strony Boga, Jego spojrzeniem i pełnym miłości zaproszeniem do pójścia za Nim. To wielka łaska darmo dana, która wywołuje pełne wdzięczności zadziwienie: „Dlaczego ja?  To jest tajemnica serca, którą czuje osoba powołana. 

 Kryteria przyjęcia są następujące:

  • Świadomość osobistego wezwania przez Chrystusa i pragnienie odpowiedzenia na nie
  • Zdolność moralna i duchowa konieczna do zaangażowania się w życie zakonne przeżywane w Zgromadzeniu
  • Dostateczne zdrowie i równowaga psychiczna
  • Wykształcenie średnie (matura). Jeżeli kandydatka nie będzie miała średniego wykształcenia każdy przypadek zostanie rozpatrzony indywidualnie
  • Wiek minimum 18 lat, maksymum 50
  • Nie być związaną węzłem małżeńskim