Modlitwa o powołania

O Jezu, Boski Pasterzu, który powołałeś apostołów, aby ich uczynić rybakami dusz, pociągnij ku sobie gorące i szlachetne serca dziewcząt. Uczyń je adoratorkami twojej Boskiej Krwi. Spraw, by dzieliły Twoje pragnienie powszechnego odkupienia.

Ty, o Panie, który zawsze żyjesz, by się wstawiać za nami, otwórz przed nimi horyzonty, by dostrzegły świat, w którym wznosi się prośba tak wielu braci i sióstr oczekujących zbawienia, światła prawdy i ciepła miłości.

Prosimy, rozszerz o Panie Twoje miłościwe wołanie na wiele serc dziewczęcych, czystych i wielkodusznych i wlej w nie, pragnienie doskonałości ewangelicznej, oddania się na służbę Kościołowi, dla zbawienia ludzi odkupionych Najdroższą Krwią Twoją. Amen.