ASC w Polsce

ZARZĄD PROWINCJALNY

s. Ewa Kleps -przełożona prowincjalna
e-mail: prowincjalna@adoratorki.pl

s. Teresa Jaszczyszyn – radna prowincjalna, krajowa moderatorka Stowarzyszenia Krwi Chrystusa
e-mail: t.jaszczyszyn@wp.pl

s. Maria Grygiel – radna prowincjalna, ekonomka prowincjalna
e-mail: grygielm@adoratorki.pl

s. Bożena Matomisz – sekretarka prowincjalna
e-mail: sekretariat@adoratorki.pl

WSPÓLNOTY W POLSCE

WSPÓLNOTY POZA TERENEM POLSKI

Aczyńsk/Syberia/

Dokszyce/Białoruś

Baumgartle/Niemcy/

Rzym/Włochy/