Kim jesteśmy?

Międzynarodowe Żeńskie Zgromadzenie zakonne, którego powołaniem jest adoracja Krwi Chrystusa. Z tej adoracji wypływa gotowość sióstr do posługi apostolskiej. Zakładając zgromadzenie w 1834 roku, święta Maria De Mattias m.in. pragnęła, aby poprzez dzieło Adoratorek czczona była Krew Chrystusa na całym świecie.

Skrót: ASC (Adoratrices Sanguinis Christi)

Charyzmat: Adoracja Krwi Chrystusa, mobilizująca do służby apostolskiej.
Charyzmatem, który święta Maria De Mattias otrzymała od Ducha Świętego i przekazała nowemu zgromadzeniu, jest „pełnia miłości”. Zafascynowana osobą Chrystusa, który przelał Krew dla zbawienia ludzi, powtarzała często:

„Pielęgnujmy w naszym sercu miłość ku Jezusowi Ukrzyżowanemu i Zmartwychwstałemu oraz zabiegajmy o to, aby był On poznany i kochany przez wszystkich. Świadomość, że Chrystus odkupił nas wszystkich, napełnia mnie pragnieniem pomocy drogim bliźnim…”

Tworząc zgromadzenie i wyznaczając jego zadania, Założycielka szczególny nacisk kładła na chrześcijańskie wychowanie dzieci, młodzieży i dorosłych. Jej dążeniem było, aby Krew Chrystusa czczona była na całym świecie.

Hasło: „Błogosławiona Krew Jezusowa”.

Data założenia: 4 marca 1834 roku, definitywnie zatwierdzone przez Stolicę Apostolską 28 stycznia 1878 roku, w Polsce od 2 sierpnia 1946 roku.

Założycielka: Święta Maria De Mattias.

Przełożona generalna: s. Nadia Coppa,
Via Beata Maria De Mattias Mattias 10, 00183 Roma, Włochy

Przełożona Prowincji Wrocław: s. Ewa Kleps,
ul. Szymanowskiego 25, 51-609 Wrocław,
tel. (+48) 71 348 52 18

Opis stroju: w Prowincji Wrocław – czarny lub szary dwuczęściowy habit zwany garsonką, na głowie welon, na szyi łańcuszek z serduszkiem i krzyżykiem.